Mẫu Quyết Định Nghỉ Việc Trong Các Trường Hợp Chuẩn Nhất

Mục lục

Mẫu quyết định nghỉ việc là một loại văn bản được sử dụng trong các công ty, doanh nghiệp, đơn vị nào đó để quyết định cho cá nhân nào để nghỉ việc tại đó, theo đó việc nghỉ việc của lao động có thể do ý chí của bên người lao động hoặc bên người sử dụng lao động. 

Cùng theo dõi những mẫu quyết định nghỉ việc trong các trường hợp phổ biến cùng với hướng dẫn cách viết chi tiết trong bài viết dưới đây của Leanh.edu.vn

1. Quyết định nghỉ việc được hiểu là gì?

Mẫu quyết định nghỉ việc

Quyết định nghỉ việc

Quyết định nghỉ việc được hiểu là một văn bản được áp dụng cho các doanh nghiệp/công ty/tập đoàn hay các khối cơ quan đoàn thể dùng để quyết định nghỉ việc cho một cá nhân trong công ty.

2. Mẫu Quyết định nghỉ việc được dùng trong những trường hợp nào?

Những trường hợp cụ thể sau đây sẽ được doanh nghiệp thực hiện ra quyết định nghỉ việc:

- Hết hạn hợp đồng lao động

- Đã hoàn tất các công việc được ghi theo hợp đồng lao động

- Người lao động thuộc trường hợp đủ điều kiện để hưởng lương hưu

- Hai bên là người lao động và người sử dụng lao động tự thỏa thuận và đồng ý về chấm dứt hợp đồng lao động

- Người lao động thuộc trường hợp chấp hành án tù giam, tử hình hoặc người lao động bị cấm làm công việc nào đó được ghi tại hợp đồng lao động trước đó theo quyết định, bản án từ Tòa án

- Người lao động bị chết hoặc bị Tòa án tuyên bố bị mất tích, bị chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự

- Người lao động bị xử lý kỷ luật (theo hình thức sa thải)

- Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc do sáp nhập, chia tách, hợp nhất doanh nghiệp; thay đổi công nghệ, cơ cấu mà người lao động phải thôi việc.

- Người lao động tự đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

- Người sử dụng lao động mà là cá nhân mà bị chết hoặc bị Tòa án tuyên bố bị chết, mất tích hoặc bị tuyên bố về mất năng lực hành vi dân sự; người sử dụng lao động lại không phải là chủ thể cá nhân chấm dứt hoạt động.

3. Nội dung cần có trong mẫu quyết định nghỉ việc

Những nội dung cần có trong mẫu quyết định nghỉ việc:

- Thông tin đơn vị (doanh nghiệp) ra quyết định cho thôi việc.

- Thông tin của người lao động bao gồm: họ tên, ngày sinh, quê quán, đơn vị làm việc và chức vụ hiện tại.

- Thông tin về thời hạn được hưởng lương thưởng và các chế độ tham gia đóng BHXH, BHTN, BHYT, kể từ ngày quyết định cho thôi việc.

- Xác nhận của giám đốc, người trực tiếp quản lý nhân viên.

4. Mẫu Quyết Định Nghỉ Việc Mới Nhất

Quyết định nghỉ việc

Mẫu quyết định nghỉ việc

4.1 Mẫu quyết định cho nghỉ việc cho nhân viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

V/v cho nghỉ việc……………….

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH/CỔ PHẦN …..

– Căn cứ Bộ Luật Lao động;

– Hợp đồng lao động đã ký ngày ……………………………………………………………..

– Xét Đơn xin nghỉ việc của Ông (Bà) ……………………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay cho Ông (Bà)………. giữ chức vụ…………..được nghỉ việc kể từ ngày ………………………………..

Điều 2: Ông (Bà)…………………………………. và các Ông (Bà) phó giám đốc hành chính, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– Lưu Văn phòng

– ….

Giám đốc

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

4.2 Mẫu quyết định nghỉ việc dành cho cán bộ

[TÊN ĐƠN VỊ]

Số:…………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho nghỉ việc đối với cán bộ nhân viên

[CHỨC DANH] [TÊN CQ]

– Căn cứ vào quyết định [SỐ], ngày [NGÀY] về việc thành lập [TÊN CQ];

– Căn cứ văn bản về việc quy định phân công, phân cấp về quản lý cán bộ;

– Xét đơn xin nghỉ việc ông (bà) [TÊN] cán bộ nhân viên của [TÊN CQ];

– Xét quá trình tham gia công tác từ ngày [NGÀY]

– Xét đề nghị của ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thuận giải quyết cho Ông (bà) [TÊN] cán bộ nhân viên thuộc [TÊN CQ] được thôi việc kể từ ngày [NGÀY];

Điều 2. Ông (bà) [TÊN] được hưởng trợ cấp thôi việc là [SỐ THÁNG] tháng lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp (nếu có) theo chế độ hiện hành;

Điều 3. Các Ông (bà) Trưởng phòng Hành chính, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Kế toán - tài vụ, Trưởng [PHÒNG, BAN] và Ông (bà) [TÊN] có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Như điều 3

– Lưu Văn phòng

THỦ TRƯỞNG

(Ký ghi rõ họ tên) 

4.3 Mẫu quyết định nghỉ việc không hưởng lương

CÔNG TY ……………………….

Số:  ………/2021/QĐ – GĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày .... tháng....năm 202....

 QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Nghỉ việc không hưởng lương)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ………………………………………………

 Căn cứ:          

-  Bộ Luật Lao động Việt Nam 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

-  Căn cứ tình hình thực tiễn hoạt động kinh doanh của công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:  Tạm thời nghỉ việc không hưởng lương là: 02 tháng kể từ ngày 01/08/2021 đến ngày 30/9/2021 đối với:

Ông: …………………     Sinh ngày: ………………..

CCCD/CMND số: ………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………

Điều 2: Ban lãnh đạo Công ty, toàn thể cán bộ, nhân viên trong công ty và các thành viên khác có liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như ­­ Điều 2;

- L­­ưu VP ./.

GIÁM ĐỐC

 

4.4 Mẫu quyết định nghỉ việc hưởng bảo hiểm thất nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

QUYẾT ĐỊNH

V/v cho thôi việc…........................

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ….......................................................

– Căn cứ Bộ Luật Lao động;

– Căn cứ Hợp đồng lao động đã ký ngày … ;

– Xét Đơn xin nghỉ việc của Ông (Bà) …;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay Ông (Bà) có tên như sau:

Ông (bà): .....................................................

Chức vụ: ......................................................

CMND: .....................................................

Được cho thôi việc từ ngày….....................................................

Điều 2: Quyền lợi và nghĩa vụ của ông/bà…giải quyết theo quy định của Luật. Ông/bà … có nghĩa vụ bàn giao tài liệu, công cụ lao động, các công việc còn lại cho trưởng bộ phận trước ngày …

Điều 3: Ông (Bà)… và các Ông (Bà) Giám đốc Nhân sự, Giám đốc hành chính, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

5. Hướng dẫn cách viết quyết định nghỉ việc

Mẫu quyết định nghỉ việc không hưởng lương

Mẫu quyết định nghỉ việc chuẩn theo quy định cần thể hiện các nội dung như dưới đây:

– Ghi quốc hiệu, tiêu ngữ trình bày trên cùng giữa trang giấy

– Tên quyết định là: quyết định cho nghỉ việc/thôi việc

– Người có thẩm quyền ra quyết định cho nghỉ việc

Ví dụ: giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn/ công ty cổ phần/….

– Căn cứ để ra quyết định nghỉ việc này

– Nội dung của bản quyết định:

+ Cho ông/bà? hiện đang giữ chức vụ gì được nghỉ việc từ ngày tháng năm nào?

+ Các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm trong việc thi hành quyết định này?

Ông/bà……………………..

……………………………..

……………………………..

+ Ký và ghi rõ họ tên giám đốc/ban lãnh đạo

+ Nơi nhận, gồm ông/bà……………; bộ phận………….

Kết Luận

Trên đây là Mẫu quyết định nghỉ việc trong các trường hợp chuẩn nhất và cách viết chi tiết do Leanh.edu.vn tổng hợp và hướng dẫn.

Để được đào tạo bài bản về kế toán tổng hợp qua những video do các kế toán trưởng đã có nhiều năm kinh nghiệm chia sẻ các bạn có thể tham khảo khóa học dưới đây:

Khóa học kế toán tổng hợp online

Khóa học kế toán tổng hợp online

Khóa học này sẽ giúp các bạn có được kiến thức thực tế bài bản và hệ thống để tự tin lên, phân tích được báo cáo tài chính và báo cáo thuế; Sử dụng thành thạo phần mềm Kế toán Misa hoặc Excel

Ngoài ra khi đăng ký khóa học kế toán tổng hợp online bạn còn được tặng phần mềm Kế toán Misa bản quyền full chức năng (update bản mới nhất) và chia sẻ tài liệu, mẫu biểu kế toán giá trị

Leanh.edu.vn chúc các bạn thành công!

0 câu trả lời
2327 lượt xem

0 Bình luận

Gợi ý khóa học dành cho bạn

Bài viết liên quan

hach-toan-hang-ban-bi-tra-lai-theo-thong-tu-200-133

Hạch Toán Hàng Bán Bị Trả Lại Theo Thông Tư 200, 133

Kế Toán
nguyen-tac-ke-toan-la-gi

Nguyên Tắc Kế Toán Là Gì? Các Nguyên Tắc Kế Toán Cơ Bản

Kế Toán
cac-cong-viec-ke-toan

Các Công Việc Kế Toán Phải Làm - Tổng Hợp Các Vị Trí Kế Toán

Kế Toán
cach-dinh-khoan-ke-toan

Định Khoản Kế Toán Là Gì? Cách Định Khoản Kế Toán Nhanh, Chính Xác

Kế Toán
hoan-thue-gtgt

Hoàn Thuế Giá Trị Gia Tăng (GTGT)

Kế Toán
ke-toan-doanh-nghiep-fdi-17

Làm Kế Toán Doanh Nghiệp FDI Cần Trang Bị Những Gì?

Kế Toán

Thành công

Thất bại

Hệ thống gặp lỗi, vui lòng thử lại sau