Kế Toán Tài Chính Là Gì? Phân Biệt Với Kế Toán Quản Trị

Mục lục

Kế toán tài chính là gì? Kế toán tài chính khác với kế toán quản trị như thế nào? Để trả lời cho câu hỏi này mời bạn đọc tham khảo bài viết về kế toán tài chính của Lê Ánh dưới đây nhé

1. Kế toán tài chính là gì?

Kế toán tài chính là công việc thu thập, kiểm tra, xử lý, cung cấp các thông tin tài chính bằng báo cáo tài chính cho các đối tượng bên trong và bên ngoài công ty nhưng chủ yếu là bên ngoài. Đối tượng bên ngoài doanh nghiệp như: ngân hàng, nhà cung ứng, nhà đầu tư, cơ quan nhà nước, người cho vay, thuế, thanh tra…

Kế toán tài chính phản ánh sự biến động về vốn, tài sản của doanh nghiệp dưới dạng tổng quát. Kế toán tài chính phản ánh tiền tệ và dòng vật chất trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp với bên ngoài. 

Kế toán tài chính được sử dụng cho ban quản trị và cung cấp thông tin cho các đối tượng bên ngoài. Báo cáo tài chính là kết quả của kế toán tài chính. Báo cáo tài chính bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập theo các nguyên tắc.

Kế toán tài chính sử dụng các nguyên tắc được thừa nhận và được sử dụng phổ biến, đảm bảo tính thống nhất theo các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán nhất định. Không những vậy, loại hình này phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là những yêu cầu quản lý tài chính và các yêu cầu của xã hội thông qua việc công bố những số liệu mang tính bắt buộc.

Các báo cáo dựa trên kế toán tài chính cho phép người sử dụng so sánh về tình hình tài chính, khả năng sinh lời và kết quả hoạt động của công ty trong một thời gian nhất định. Không chỉ các bên bên ngoài mà quản lý nội bộ cũng nhận được thông tin để dự báo, lập kế hoạch và ra quyết định.

2. Kế toán quản trị là gì?

Kế toán quản trị là công việc thu nhận, kiểm tra, xử lý và cung cấp các thông tin kế toán nhằm phục vụ cho quá trình ra các quyết định quản trị trong doanh nghiệp. 

Kế toán tài chính và kế toán quản trị giống nhau ở điểm đều cung cấp các thông tin tài chính, kế toán công ty cho người có nhu cầu. Kế toán quản trị và kế toán tài chính đều dựa trên hệ thống ghi chép ban đầu của kế toán. Kế toán tài chính và kế toán quản trị đều là công cụ quản lý doanh nghiệp.

3. Phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị

Kế toán tài chính là gì

Kế toán tài chính và kế toán quản trị có nhiều điểm khác nhau như mục đích, đối tượng phục vụ, đặc điểm thông tin, phạm vi thông tin, nguyên tắc cung cấp thông tin, kỳ báo cáo.

 

Kế toán tài chính

Kế toán quản trị

Mục đích

Cung cấp thông tin về tài chính công ty cho việc lập báo cáo tài chính

Cung cấp thông tin về tài chính công ty cho việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Đối tượng phục vụ

Quản lý doanh nghiệp và các đối tượng khác như nhà đầu tư, cơ quan thuế, cơ quan tài chính, ngân hàng, người cho vay 

Quản lý doanh nghiệp

Đặc điểm thông tin

Cung cấp các thông tin có tính khách quan và có thể kiểm tra được

Số liệu được phân tích ở nhiều góc độ khác nhau. Thông tin không quá chính xác mà mang tính chất phản ánh xu hướng biến động, có tính dự báo vì thông tin này phục vụ cho việc đánh giá và xây dựng kế hoạch kinh doanh

Phạm vi thông tin

Thông tin tài chính trên quy mô toàn doanh nghiệp

Thông tin tài chính trên từng bộ phận và các cá nhân có liên quan

Nguyên tắc cung cấp thông tin

Sử dụng các nguyên tắc kế toán, chuẩn mực kế toán để đưa thông tin kế toán vào báo cáo tài chính

Không bắt buộc sử dụng các nguyên tắc kế toán, nhà quản lý được toàn quyền quyết định và điều chỉnh phù hợp với doanh nghiệp

Kỳ báo cáo

Kế toán tài chính có kỳ lập báo cáo là quý và năm

Kế toán quản trị có kỳ lập báo cáo là quý, năm, tháng, tuần, ngày

Vậy qua bài viết này bạn đọc đã hiểu kế toán tài chính là gì và kế toán tài chính khác với kế toán quản trị như thế nào. Để hiểu rõ hơn về kế toán tài chính, bạn đọc có thể tham gia các khóa học kế toán tổng hợp online hay offline của trung tâm. 

Xem thêm:

0 câu trả lời
984 lượt xem

0 Bình luận

Gợi ý khóa học dành cho bạn

Bài viết liên quan

hach-toan-hang-ban-bi-tra-lai-theo-thong-tu-200-133

Hạch Toán Hàng Bán Bị Trả Lại Theo Thông Tư 200, 133

Kế Toán
nguyen-tac-ke-toan-la-gi

Nguyên Tắc Kế Toán Là Gì? Các Nguyên Tắc Kế Toán Cơ Bản

Kế Toán
cac-cong-viec-ke-toan

Các Công Việc Kế Toán Phải Làm - Tổng Hợp Các Vị Trí Kế Toán

Kế Toán
cach-dinh-khoan-ke-toan

Định Khoản Kế Toán Là Gì? Cách Định Khoản Kế Toán Nhanh, Chính Xác

Kế Toán
hoan-thue-gtgt

Hoàn Thuế Giá Trị Gia Tăng (GTGT)

Kế Toán
ke-toan-doanh-nghiep-fdi-17

Làm Kế Toán Doanh Nghiệp FDI Cần Trang Bị Những Gì?

Kế Toán
Tư vấn facebook

Thành công

Thất bại

Hệ thống gặp lỗi, vui lòng thử lại sau