Mẫu Biên Bản Hủy Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất

Trong quá trình lập và phát hành hóa đơn điện tử kế toán gặp phải sai sót cần phải hủy hóa đơn. Khi đó kế toán sẽ sử dụng mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử nào? Tìm hiểu chi tiết hơn ở bài viết sau của Leanh.edu.vn.

1. Biên Bản Hủy Hóa Đơn Là Gì?

Biên bản hủy hóa đơn điện tử

Biên bản hủy hóa đơn điện tử

Biên bản hủy hóa đơn điện tử là biên bản ghi lại toàn bộ các diễn biến sự việc đã xảy ra trong quá trình hủy hóa đơn điện tử, trong đó, đối tượng thực hiện việc hủy hóa đơn cũng là đối tượng nắm giữ và sử dụng hóa đơn.

Biên bản hủy hóa đơn điện tử được sử dụng khi người nộp thuế hay người có chức năng phát hành hóa đơn điện tử gặp sai sót khi khởi tạo hóa đơn hay không còn nhu cầu sử dụng hóa đơn này.

Truy nhiên, cần lưu ý rằng, biên bản hủy hóa đơn hoàn toàn khác với biên bản thu hồi hóa đơn, doanh nghiệp cần phải phân biệt các loại biên bản này để tránh nhầm lẫn. Cụ thể:

Biên bản thu hồi hóa đơn là biên bản được lập để thực hiện thu hồi các hóa đơn bị sai khi người mua, người bán hàng hóa và dịch vụ có phát sinh giao dịch, cần lập hóa đơn và phát hiện sai sót phải phải hủy bỏ.

2. Khi Nào Cần Lập Biên Bản Hủy Hóa Đơn Điện Tử?

Các trường hợp cần thực hiện lập biên bản hủy hóa đơn điện tử.

a. Trường hợp doanh nghiệp không tiếp tục sử dụng Hóa đơn điện tử đã phát hành

Đối với trường hợp này, nếu như các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử nhưng không tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử nữa thì sẽ phải thực hiện việc hủy hóa đơn.

Thời hạn hủy hóa đơn điện tử dựa theo quy định pháp luật hiện hành: Chậm nhất trong 30 ngày, tính từ thời điểm không còn sử dụng.

b. Trường hợp Doanh nghiệp thay đổi thông tin, chuyển cơ quan thuế, đơn vị ngừng hoạt động…

Trường hợp Doanh nghiệp đã thay đổi thông tin đơn vị, chuyển cơ quan thuế và không muốn sử dụng tiếp tục dải số hóa đơn từ cơ quan thuế cũ, hoặc đơn vị ngừng hoạt động thì thực hiện hủy số Hóa đơn cũ và thông báo phát hành hóa đơn điện tử mới.

c. Trường hợp có sai sót trên hóa đơn điện tử

- Trường hợp phát hiện hóa đơn điện tử có sai sót nhưng chưa được gửi cho người mua thì:

+ Người bán lập biên bản hủy hóa đơn điện tử và thông báo việc hủy hóa đơn điện tử tới Cơ quan theo mẫu 04 phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này để hủy hóa đơn đã viết sai.

+ Người bán lập hóa đơn mới thay thế hóa đơn điện tử đã hủy, ký số và gửi Cơ quan Thuế để được cấp mã.

- Trường hợp Hóa đơn điện tử được lập có phát hiện sai sót, đã giao cho người mua nhưng bên bán chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Hoặc trường hợp đã lập hóa đơn điện tử và gửi cho người mua nhưng người bán và người mua chưa kê khai thuế thì xử lý như sau:

+ Người bán thực hiện lập biên bản hủy hóa đơn điện tử có ghi rõ sai sót có sự đồng ý và xác nhận của cả 2 bên (người bán và người mua) và có hiệu lực theo đúng thời hạn 2 bên bán và mua thỏa thuận.

+ Người bán thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn điện tử theo mẫu 04 phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này để thực hiện hủy hóa đơn viết sai.

+ Người bán lập hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã hủy theo đúng quy định rồi gửi cho cơ quan thuế cấp mã hóa đơn điện tử mới và gửi cho người mua. Trên hóa đơn điện tử mới cần phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm”.

Lưu ý: Hóa đơn điện tử được hủy doanh nghiệp vẫn phải lưu trữ để phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

d. Trường hợp Hóa đơn điện tử hết hạn lưu trữ theo quy định của Luật kế toán.

Theo Luật Kế toán quy định, hóa đơn điện tử sẽ được lưu trữ trong một thời hạn nhất định là 10 năm

Khi hết thời hạn lưu trữ, nếu không có các quyết định khác của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì doanh nghiệp sẽ được phép hủy hóa đơn.

Lưu ý:

- Việc hủy bỏ hóa đơn điện tử vẫn cần phải đảm bảo tính toàn vẹn của các hóa đơn điện tử chưa hủy

- Việc tiêu hủy hóa đơn điện tử phải đảm bảo các hệ thống thông tin hoạt động bình thường

- Thủ tục hủy hóa đơn điện tử được thực hiện tương tự thủ tục hủy hóa đơn giấy theo nội dung quy định tại Nghị định 51/2010 của Chính phủ và Thông tư 53/2010 của Bộ Tài chính

Ngoài ra, đối với các hóa đơn điện tử đã lập ra nhưng vi phạm quy định của pháp luật thì cũng phải thực hiện hủy theo đúng quy định của pháp luật về kế toán

Xem thêm: Cách Xử Lý Hóa Đơn Điện Tử Viết Sai

3. Mẫu Biên Bản Hủy Hóa Đơn Điện Tử

Căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành quy định về biên bản hủy hóa đơn thì mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử hợp pháp sẽ được áp dụng theo mẫu dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo--- 

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

Số ..../BBTHHĐ

- Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số  51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Hôm nay, ngày … /…/201. chúng tôi gồm có:

BÊN MUA:  CÔNG TY....

Địa chỉ: ..............................................................................................

Mã số thuế: ……………………………………………………………….

Người đại diện:………………....................   Chức vụ: …………….

BÊN BÁN: CÔNG TY..........................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................

Mã số thuế: ……………………………………………………………….

Người đại diện:………………....................   Chức vụ: …………….

Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản về việc xin huỷ hoá đơn GTGT như sau:

1. Hoá đơn bị huỷ số: ………... do ……………………..… phát hành ngày ………..

2. Hàng hoá ghi trên hoá đơn gồm:

STT

Tên hàng hoá, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng    ………………...

Thuế GTGT   ..……………...

Tổng số       ………………...

(Bằng chữ:…………………………………………………)

3. Lý do huỷ hoá đơn: .............. ( ví dụ: Do ghi sai số lượng hàng hóa )

Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kết không sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT.

Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN MUA     ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

Xem thêm: Công Việc Của Kế Toán Tổng Hợp Trong Doanh Nghiệp Thực Tế

Kết Luận

Trên đây là mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử theo quy định mới nhất. Mong rằng, qua những thông tin Leanh.edu.vn chia sẻ trong bài viết hữu ích với bạn!

Để biết thêm những kiến thức và kinh nghiệm làm nghề kế toán các bạn có thể tham khảo các bài viết tại mục Kế toán của Leanh.edu.vn

Để được đào tạo bài bản về kế toán tổng hợp qua những video do các kế toán trưởng đã có nhiều năm kinh nghiệm chia sẻ các bạn có thể tham khảo khóa học dưới đây:

Khóa học kế toán tổng hợp online

Khóa học kế toán tổng hợp online

Khóa học này sẽ giúp các bạn có được kiến thức thực tế bài bản và hệ thống để tự tin lên, phân tích được báo cáo tài chính và báo cáo thuế; Sử dụng thành thạo phần mềm Kế toán Misa hoặc Excel

Ngoài ra khi đăng ký khóa học kế toán tổng hợp online bạn còn được tặng phần mềm Kế toán Misa bản quyền full chức năng (update bản mới nhất) và chia sẻ tài liệu, mẫu biểu kế toán giá trị

Leanh.edu.vn chúc các bạn thành công!

0 câu trả lời
1356 lượt xem

0 Bình luận

Gợi ý khóa học dành cho bạn

Bài viết liên quan

tinh-gia-thanh-san-pham

Cách Tính Giá Thành Sản Phẩm - 6 Cách Phổ Biến Nhất

Kế Toán
cong-tac-phi

Công Tác Phí Là Gì? Quy Định Công Tác Phí Mới Nhất

Kế Toán
chung-tu-ghi-so-la-gi

Chứng Từ Ghi Sổ Là Gì? Tất Tần Tật Về Chứng Từ Ghi Sổ

Kế Toán
bang-can-doi-so-phat-sinh-la-gi

Bảng Cân Đối Số Phát Sinh Là Gì? Ý Nghĩa Và Cách Lập

Kế Toán
cach-dang-ky-nguoi-phu-thuoc

Người Phụ Thuộc Là Gì? Các Đăng Ký Người Phụ Thuộc

Kế Toán
cach-tinh-thue-tieu-thu-dac-biet

Cách Tính Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt Theo Quy Định Mới Nhất

Kế Toán

Thành công

Thất bại

Hệ thống gặp lỗi, vui lòng thử lại sau