Trị Giá Hải Quan Là Gì? Cách Tính Trị giá Hải Quan

Mục lục

Trị giá hải quan là gì? Trị giá hải quan đóng vai trò gì trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa? hãy cùng Lê Ánh Online tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

1. Trị giá hải quan là gì?

Trị giá hải quan là số tiền được sử dụng để tính thuế hải quan và các khoản phí liên quan khi nhập khẩu hoặc xuất khẩu hàng hóa qua biên giới quốc gia. Nó đại diện cho giá trị thực của hàng hóa trong giao dịch quốc tế và là cơ sở để tính toán các khoản thuế và lệ phí hải quan.

Trị giá hải quan thường được xác định dựa trên các quy định và quy tắc quốc tế, chẳng hạn như quy định của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) và Hiệp định Valletta của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO). Tùy thuộc vào quốc gia và hệ thống hải quan cụ thể, có thể có các phương pháp tính toán khác nhau để xác định trị giá hải quan.

Ví dụ về trị giá hải quan: Vận chuyển 80 lô hàng, mỗi lô hàng có giá trị 20 USD thì trị giá hải quan là 1600 USD.

2. Hiệp định về trị giá hải quan

Hiện tại, không có một Hiệp định cụ thể về trị giá hải quan mà tất cả các quốc gia đều tuân thủ. Tuy nhiên, có một số hiệp định và quy định quốc tế có liên quan đến việc xác định và áp dụng trị giá hải quan. Dưới đây là hai Hiệp định quan trọng liên quan đến trị giá hải quan:

Hiệp định Valletta của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO): Hiệp định này thiết lập các quy tắc và phương pháp chung để xác định trị giá hải quan. Nó cung cấp các hướng dẫn và quy định về cách tính toán giá trị hải quan và cách áp dụng nó cho việc tính toán thuế và lệ phí hải quan.

Công ước Cố định trị giá hải quan (Agreement on Customs Valuation - ACV): Đây là một công ước của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) và được chấp thuận bởi các thành viên của WTO (Tổ chức Thương mại Thế giới). ACV cung cấp một số quy tắc và quy định cụ thể để xác định trị giá hải quan và đảm bảo sự công bằng và nhất quán trong việc áp dụng trị giá hải quan giữa các quốc gia thành viên WTO.

3. Các phương pháp xác định trị giá hải quan

 • Phương pháp xác định giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất
 • Phương pháp xác định giá bán của hàng hóa xuất khẩu giống hệt hoặc tương tự tại cơ sở dữ liệu trị giá hải quan
 • Phương pháp xác định giá bán của hàng hóa giống hệt hoặc tương tự tại thị trường Việt Nam
 • Phương pháp xác định giá bán của hàng hóa xuất khẩu do cơ quan hải quan thu thập, tổng hợp, phân loại

4. Cách tính trị giá hải quan

Cách tính trị giá hải quan

Công thức tính trị giá hải quan

Theo như quy định tại Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì xác định trị giá hải quan đối với hàng xuất khẩu được xác định theo các phương pháp là:

 • Xác định giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất
 • Trị giá của hàng hóa xuất khẩu giống hệt, tương tự trong cơ sở dữ liệu trị giá
 • Trị giá hải quan đối với hàng xuất khẩu là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất không bao gồm phí bảo hiểm và phí vận tải quốc tế.

Cách tính trị giá hải quan hàng nhập khẩu

Trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên.

Giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên được xác định bằng cách áp dụng tuần tự sáu phương pháp xác định trị giá hải quan theo quy định và dừng ngay ở phương pháp xác định được trị giá hải quan. Các phương pháp xác định trị giá hải quan bao gồm:

 • Phương pháp trị giá giao dịch;
 • Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt;
 • Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu tương tự;
 • Phương pháp trị giá khấu trừ;
 • Phương pháp trị giá tính toán;
 • Phương pháp suy luận.

Cách tính trị giá hải quan hàng xuất khẩu

Trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế, phí vận tải quốc tế.

Giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất được xác định trên cơ sở giá bán ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc các hình thức có giá trị pháp lí tương đương hợp đồng mua bán hàng hóa, hóa đơn thương mại và các chứng từ liên quan phù hợp với hàng hóa thực xuất khẩu;

Trường hợp không xác định được trị giá hải quan theo qui định, trị giá hải quan là trị giá của hàng hóa xuất khẩu giống hệt, tương tự trong cơ sở dữ liệu trị giá tại thời điểm gần nhất so với ngày đăng kí tờ khai xuất khẩu của hàng hóa đang xác định trị giá, sau khi qui đổi về giá bán tính đến cửa khẩu xuất.

Trường hợp tại cùng thời điểm xác định được từ hai trị giá của hàng hóa xuất khẩu giống hệt, tương tự trở lên thì trị giá hải quan là trị giá của hàng hóa xuất khẩu giống hệt, tương tự thấp nhất.

Tham khảo:

Bài tập tính trị giá hải quan có đáp án

Ví dụ 1: Xuất khẩu với điều kiện CIF

Công ty Yokohama Technica Đà Nẵng là doanh nghiệp chế xuất có xuất khẩu lô hàng với giá CIF, phía đối tác có yêu cầu công ty thể hiện tiền hàng, phi vận chuyển và phí bảo hiểm rõ trên chứng từ xuất khẩu. Vậy khi khai tờ khai hải quan xuất khẩu, công ty phải khai như thế nào?

Trả lời:

Trường hợp này, Công ty phải tách riêng từng khoản mục phí vận chuyển, phí bảo hiểm và chi phí thanh toán cho lỗ hàng khi khai báo trị giá hàng hóa xuất khẩu và phải thể hiện số tiền này trên hóa đơn thương mại.

Ví dụ 2: Quy đổi trị giá tính thuế từ FOB, CNF sang CIF

Công ty Decotex Co., Ltd là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. Công ty muốn hỏi tỷ lệ qui đổi trị giá tính thuế từ FOB, CNF sang CIF cho hàng nhập khẩu bằng đường biển và đường hàng không trong trường hợp không có chứng từ về chi phí vận tải và bảo hiểm?

Trả lời:

Hiện nay, không có quy định quy đổi trị giá tính thuế từ giá FOB hoặc CFR sang giá CIF đối với hàng nhập khẩu. Đề nghị công ty liên hệ với đối tác xuất khẩu và các đại lý hãng bảo hiểm hoặc vận tải để nộp phi cũng như được cung cấp các chứng từ chứng minh việc đã nộp tiền bảo hiểm hoặc chi phí vận chuyển cho lô hàng nhập khẩu.

5. Phân biệt trị giá hải quan và trị giá tính thuế

Phân biệt trị giá hải quan và trị giá tính thuế

Trị giá hải quan và trị giá tính thuế là hai khái niệm có liên quan nhưng không hoàn toàn giống nhau. Dưới đây là sự phân biệt giữa hai khái niệm này:

Trị giá hải quan: Trị giá hải quan là giá trị của hàng hóa được sử dụng để tính toán các khoản thuế hải quan và các khoản phí hải quan khác.

Trị giá hải quan có thể được xác định bằng các phương pháp như phương pháp giá thực, phương pháp giá tương đương, phương pháp xác định dựa trên chi phí sản xuất, vv.

Mục đích của việc xác định trị giá hải quan là để đánh thuế và thu các khoản phí hải quan liên quan đến việc nhập khẩu hoặc xuất khẩu hàng hóa.

Trị giá tính thuế: Trị giá tính thuế là giá trị của hàng hóa được sử dụng để tính toán các khoản thuế và các khoản phí khác liên quan đến việc thuế.

Trị giá tính thuế thường được áp dụng trong quá trình tính toán thuế tiêu thụ hoặc thuế giá trị gia tăng (VAT).

Trị giá tính thuế thường dựa trên giá trị thực của hàng hóa, và có thể bao gồm cả giá trị hải quan và các khoản chi phí khác như chi phí vận chuyển và bảo hiểm.

6. Đối tượng cần khai tờ khai trị giá hải quan

Người xuất khẩu: Người xuất khẩu hàng hóa cần khai tờ khai trị giá hải quan khi gửi hàng đi qua biên giới vào quốc gia đích. Tờ khai trị giá hải quan giúp xác định giá trị thực của hàng hóa và các chi phí liên quan để tính toán trị giá hải quan và các khoản phí hải quan khác.

Người nhập khẩu: Người nhập khẩu hàng hóa cần khai tờ khai trị giá hải quan khi hàng hóa được nhập khẩu vào quốc gia đích. Tờ khai trị giá hải quan giúp xác định giá trị thực của hàng hóa để tính toán trị giá hải quan và các khoản phí hải quan.

Trong quá trình khai tờ khai trị giá hải quan, các bên có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ về giá trị hàng hóa, chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các chi phí liên quan khác. Quy trình khai tờ khai trị giá hải quan thường được thực hiện qua hệ thống thông tin hải quan của quốc gia hoặc thông qua các biểu mẫu khai báo được cung cấp bởi cơ quan hải quan.

7. Mẫu tờ khai trị giá hải quan

Mẫu tờ khai trị giá hải quan

8. Cách khai và nộp tờ khai trị giá hải quan

Thu thập thông tin: Thu thập thông tin cần thiết về hàng hóa, bao gồm giá trị thực, chi phí vận chuyển và bảo hiểm, các khoản phí hải quan và các thông tin khác liên quan. Đảm bảo rằng bạn có đầy đủ và chính xác các tài liệu và thông tin cần thiết để điền vào tờ khai.

Điền tờ khai: Sử dụng biểu mẫu tờ khai trị giá hải quan cung cấp bởi cơ quan hải quan hoặc hệ thống thông tin hải quan, điền đầy đủ thông tin yêu cầu. Đảm bảo rằng các thông tin được điền chính xác và đúng theo quy định của hải quan.

Xác minh và kiểm tra: Kiểm tra lại thông tin trong tờ khai để đảm bảo rằng không có lỗi hoặc thiếu sót. Xác minh và đối chiếu các số liệu và thông tin trong tờ khai với các tài liệu và hợp đồng liên quan để đảm bảo tính chính xác.

Nộp tờ khai: Gửi tờ khai đã điền đầy đủ thông tin và kiểm tra vào cơ quan hải quan hoặc hệ thống thông tin hải quan theo quy định. Quy trình nộp tờ khai có thể được thực hiện trực tuyến thông qua hệ thống điện tử hoặc qua các cổng thông tin hải quan.

Thanh toán và làm thủ tục: Thực hiện các thủ tục thanh toán thuế hải quan và các khoản phí liên quan khác theo quy định của hải quan. Cung cấp các tài liệu và chứng từ bổ sung nếu cần thiết để hoàn tất quá trình làm thủ tục hải quan.

Xem thêm:

Trên đây là tất cả thông tin liên quan đến trị giá hải quan mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi bài viết, chúc các bạn nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống.

Nếu bạn muốn học xuất nhập khẩu - logistics một cách đầy đủ và chi tiết qua video chia sẻ của những chuyên gia đã có nhiều năm kinh nghiệm làm nghề thực tế thì bạn hãy tham khảo khóa học dưới đây:

Khóa học này dành cho người chưa biết gì, muốn tìm hiểu các nghiệp vụ xuất nhập khẩu thực tế để có thể làm nghề. Khi hoàn thành khóa học, các bạn sẽ tự tin khi đi ứng tuyển tại các doanh nghiệp xuất nhập khẩu - Logistics.

Khi tham gia các khóa học tại Leanh.edu.vn bạn được học bất cứ khi nào, không giới hạn thời gian và số lượt học. Trong quá trình học, các bạn có thể trao đổi với giảng viên, học viên trong phần Hỏi - Đáp dưới video bài giảng.

Chúc các bạn học tập hiệu quả!

0 câu trả lời
1184 lượt xem

0 Bình luận

Gợi ý khóa học dành cho bạn

Bài viết liên quan

tri-gia-hai-quan

Trị Giá Hải Quan Là Gì? Cách Tính Trị giá Hải Quan

Xuất Nhập Khẩu
cfs-la-gi

Kho CFS Là Gì? So Sánh Kho CFS Và Kho Ngoại Quan

Xuất Nhập Khẩu
lcl-la-gi-trong-xuat-nhap-khau

LCL Là Gì Trong Xuất Nhập Khẩu? Quy Trình Vận Chuyển Hàng LCL

Xuất Nhập Khẩu
nhan-vien-purchasing

Purchasing Là Nghề Gì? Nhân Viên Purchasing Làm Gì?

Xuất Nhập Khẩu
d-o-lenh-giao-hang-la-gi

D/O Là Gì? Tìm Hiểu Về Lệnh Giao Hàng (Delivery Order)

Xuất Nhập Khẩu
po-la-gi-1

P/O Là Gì? Các Kiến Thức Về Purchase Order Cần Biết

Xuất Nhập Khẩu
Tư vấn facebook

Thành công

Thất bại

Hệ thống gặp lỗi, vui lòng thử lại sau