Hạch Toán Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương

Cách hạch toán lương và các khoản trích theo lương được thực hiện như thế nào? Tỷ lệ các khoản trích theo lương và quy định trích nộp bảo hiểm ra sao?

Bài viết dưới đây, Leanh.edu.vn sẽ hướng dẫn hạch toán lương và các khoản trích theo lương chi tiết theo quy định mới nhất

Hạch toán lương và các khoản trích theo lương

1. Tiền Lương Là Gì? Các Khoản Trích Theo Lương Là Gì?

Trong quan hệ lao động hiện nay, tiền lương dường như là mối quan tâm hàng đầu của một ứng viên khi ứng tuyển vào công việc nào đó, nó quyết định đến sự bền vững, ổn định của quan hệ lao động.

Xét từ góc độ kinh tế thì tiền lương là giá trị của sức lao động được trả dưới dạng tiền tệ, đây là khoản tiền do người sử dụng lao động trả cho người lao động khi người lao động hoàn thành công việc được giao theo thỏa thuận.

Với người lao động, tiền lương được coi là một trong các yếu tố đầu vào của sản xuất, cấu thành nên chi phí sản xuất, vì thế người sử dụng lao động là các doanh nghiệp, công ty, tiểu thương,... cần phải cân đối để đạt được mục tiêu lợi nhuận trong hoạt động đầu tư, sản xuất và kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Với người lao động, tiền lương là thù lao là thu nhập, là sự trả công cho sự hao phí sức lực lao động mà họ nhận được khi tham gia quá trình sản xuất.

Bên cạnh tiền lương, còn có các khoản trích theo lương như bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), kinh phí công đoàn,...

#Tài khoản các khoản trích theo lương

Tài khoản nộp bảo hiểm: Nợ TK 3383 (BHXH), Nợ TK 3384 (BHYT), Nợ TK 3386 (BHTN), Nợ TK 3382 (Số tiền kinh phí công đoàn phải nộp), TK 111 hoặc 112 (số tiền thực nộp)

2. Quy Định Các Khoản Trích Theo Lương Mới Nhất

- Doanh nghiệp phải đóng cho Liên đoàn lao động Quận, huyện là 2% (KPCĐ) trên tổng số tiền lương hàng tháng mà Doanh nghiệp trả cho người lao động tham gia BHXH.

- Từ tháng 10 năm 2021 đến hết 30 tháng 6 năm 2022 DN hàng tháng phải đóng cho cơ quan BHXH quận, huyện 30,5% (BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN). Trong đó sẽ trích vào chi phí của doanh nghiệp 20% và trích từ tiền lương của người lao động là 10,5 %.

- Từ tháng 7 năm 2022 đến hết 30 tháng 9 năm 2022, hàng tháng DN phải đóng cho cơ quan BHXH quận, huyện 31% (BHYT, BHTN, BHXH, BHTNLĐ, BNN). Trong đó sẽ trích từ chi phí của DN là 20,5 % và trích từ tiền lương của người lao động là 10,5 %.

- Từ tháng 10 năm 2022 trở đi, hàng tháng DN phải đóng cho cơ quan BHXH quận, huyện 32% (BHYT, BHTN, BHXH, BHTNLĐ, BNN). Trích từ chi phí của DN là 21,5 % và từ tiền lương của người lao động là 10,5 %.

»»» Khóa Học Kế Toán Online - 100% Giảng Viên Kế Toán Trưởng Trên 15 Năm Kinh Nghiệm

3. Tỷ Lệ Các Khoản Trích Theo Lương Mới Nhất

#Tỷ lệ các khoản trích theo lương qua các năm

- Các khoản trích theo lương năm 2022

Các khoản bảo hiểm trích theo lương

Trích vào chi phí doanh nghiệp

Trích vào lương của người lao động

Tổng

Bảo hiểm xã hội (BHXH)

17,5 %

8%

25,5%

Bảo hiểm y tế (BHYT)

3%

1,5%

4,5%

Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

0%

1%

1%

Tổng các khoản

20,5%

10,5%

31%

Kinh phí công đoàn (KPCĐ)

2%

 

2%

⇒ Tổng các khoản Bảo hiểm + Công đoàn

22,5%

10,5%

33%

- Các khoản trích theo lương năm 2021 

Các khoản bảo hiểm trích theo lương

Trích vào chi phí doanh nghiệp

Trích vào lương của người lao động

Tổng

Bảo hiểm xã hội (BHXH)

17 %

8%

25%

Bảo hiểm y tế (BHYT)

3%

1,5%

4,5%

Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

0%

1%

1%

Tổng tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm

20%

10,5%

30,5%

- Các khoản trích theo lương năm 2020

Các khoản bảo hiểm trích theo lương

Trích vào chi phí doanh nghiệp

Trích vào lương của người lao động

Tổng

Bảo hiểm xã hội (BHXH)

17,5 %

8%

25,5%

Bảo hiểm y tế (BHYT)

3%

1,5%

4,5%

Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

1%

1%

2%

Tổng các khoản

21,5%

10,5%

32%

- Các khoản trích theo lương năm 2019

Các khoản bảo hiểm trích theo lương

Trích vào chi phí doanh nghiệp

Trích vào lương của người lao động

Tổng

Bảo hiểm xã hội (BHXH)

17,5 %

8%

25,5%

Bảo hiểm y tế (BHYT)

3%

1,5%

4,5%

Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

1%

1%

2%

Kinh phí công đoàn (KPCĐ)

2%

 

2%

Tổng cộng

23,5%

10,5%

34%

- Các khoản trích theo lương năm 2018

Các khoản bảo hiểm trích theo lương

Trích vào chi phí doanh nghiệp

Trích vào lương của người lao động

Tổng

Bảo hiểm xã hội (BHXH)

17,5 %

8%

25,5%

Bảo hiểm y tế (BHYT)

3%

1,5%

4,5%

Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

1%

1%

2%

Kinh phí công đoàn (KPCĐ)

2%

 

2%

Tổng cộng

23,5%

10,5%

34%

4. Cách Hạch Toán Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương

 Tham khảo sơ đồ hạch toán lương và các khoản trích theo lương dưới đây:

Sơ đồ hạch toán lương và các khoản trích theo lương

 

Để hiểu rõ hơn về cách hạch toán lương và các khoản trích theo lương các bạn cùng Leanh.edu.vn thực hành làm bài tập dươi đây nhé!

5. Bài Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương

Bài tập: Trong tháng 3/2017, tình hình tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty kế toán Việt Phúc như sau:

- Tiền lương phải trả cho:

+ Công nhân tham gia sản xuất trực tiếp là 40 triệu đồng

+ Nhân viên quản lý phân xưởng là 2 triệu đồng

+ Nhân viên quản lý doanh nghiệp là 10 triệu đồng

- Các khoản trích theo lương BHYT, BHXH, KPCĐ, BHTN (Trích vào chi phi của DN và lương của công nhân viên)

- Nộp tiền BHYT, BHTN, KPCĐ, BHXH cho cơ quan BHXH và Liên đoàn Lao động bằng tiền gửi ngân hàng

Yêu cầu: Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trên đề bài BHXH, KPCĐ, BHYT

Biết được rằng: tỷ lệ các khoản trích theo lương năm 2017 như sau:

+ BHYT là 4,5 % (DN: 3%, NLĐ: 1,5%)

+ BNTN là 2% (DN: 1%, NLĐ: 1%)

+ BHXH là 26% (DN:18%, NLĐ: 8%)

+ KPCĐ là 2% (DN:2%)

Hướng dẫn giải:

- Nghiệp vụ 1: Tính tiền lương

Nợ TK 622: 40 triệu đồng

Nợ TK 627: 2 triệu đồng

Nợ TK 642: 10 triệu đồng

Nợ TK 154: 40 triệu + 2 triệu đồng

Nợ TK 6422: 10 triệu đồng

Có TK 334: 52 triệu đồng

- Nghiệp vụ 2: Tính các khoản trích theo lương

+ Trích vào chi phí của Doanh nghiệp:

Nợ TK 622: 40 x 24 % = 9,6 triệu đồng

Nợ TK 627: 2 x 24 % = 0,48 triệu đồng

Nợ TK 642: 10 x 24 % = 2,4 triệu đồng

Có TK 3383 (BHXH): 52 x 18% = 9,36 triệu đồng

Có TK 3384 (BHYT): 52 x 3% = 1,56 triệu đồng

Có TK 3386 (BHTN): 52 x 1% = 0,52 triệu đồng

Có TK 3382 (KPCĐ): 52 x 2% = 1,04 triệu đồng

+ Trích trừ vào lương của nhân viên:

Nợ TK 334: 52 x 10,5 % = 5,46 triệu đồng

Có TK 3383 (BHXH): 52 x 8% = 4,16 triệu đồng

Có TK 3384 (BHYT): 52x 1,5% = 0,78 triệu đồng

Có TK 3386 (BHTN): 52 x 1% = 0,52 triệu đồng

Hạch toán theo Thông tư 133:

+ Trích vào chi phí của DN:

Nợ TK 154: 42.000.000 x 24 % = 10.08 triệu đồng

Nợ TK 6422: 10.000.000 x 24 % = 2.4 triệu đồng

Có TK 3383 (BHXH): 52 x 18% = 9.36 triệu đồng

Có TK 3384 (BHYT): 52 x 3% = 1.56 triệu đồng

Có TK 3385 (BHTN): 52 x 1% = 0,52 triệu đồng

Có TK 3382 (KPCĐ): 52 x 2% = 1.04 triệu đồng

+ Trích trừ vào lương của nhân viên:

Nợ TK - 334 : 52 x 10,5 % = 5.46 triệu đồng

Có TK 3383 (BHXH): 52 x 8% = 4.16 triệu đồng

Có TK 3384 (BHYT): 52 x 1,5% = 0,78 triệu đồng

Có TK 3385 (BHTN): 52 x 1% = 0,52 triệu đồng

- Nghiệp vụ 3:

Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ cho cơ quan BHXH và Liên đoàn Lao động bằng tiền gửi ngân hàng.

Hạch toán theo Thông tư 200:

Nợ TK 3383 (BHXH): 52 x 26% = 13.52 triệu đồng

Nợ TK 3384 (BHYT): 52 x 4,5% = 2.34 triệu đồng

Nợ TK 3386 (BHTN): 52 x 2% = 1.04 triệu đồng

Nợ TK 3382 (KPCĐ): 52 x 2% = 1.04 triệu đồng

Có TK 112: 17.94 triệu đồng

Hạch toán theo Thông tư 133:

Nợ TK 3383 (BHXH): 52 x 26% = 13.52 triệu đồng

Nợ TK 3384 (BHYT): 52 x 4,5% = 2.34 triệu đồng

Nợ TK 3385 (BHTN): 52x 2% = 1.04 triệu đồng

Nợ TK 3382 (KPCĐ): 52 x 2% = 1.04 triệu đồng

Có TK 112: 17.94 triệu đồng

Xem thêm:

Trên đây là tất cả các thông tin về các khoản trích theo lương mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi bài viết và hy vọng bài viết hữu ích cho học tập và công việc của bạn.

Để biết thêm những kiến thức và kinh nghiệm làm nghề kế toán các bạn có thể tham khảo các bài viết tại mục Kế toán của Leanh.edu.vn

Để được đào tạo bài bản về kế toán tổng hợp qua những video do các kế toán trưởng đã có nhiều năm kinh nghiệm chia sẻ các bạn có thể tham khảo khóa học dưới đây:

Khóa học này sẽ giúp các bạn có được kiến thức thực tế bài bản và hệ thống để tự tin lên, phân tích được báo cáo tài chính và báo cáo thuế; Sử dụng thành thạo phần mềm Kế toán Misa hoặc Excel

Ngoài ra khi đăng ký khóa học kế toán tổng hợp online bạn còn được tặng phần mềm Kế toán Misa bản quyền full chức năng (update bản mới nhất) và chia sẻ tài liệu, mẫu biểu kế toán giá trị

Leanh.edu.vn chúc các bạn thành công!

0 câu trả lời
1246 lượt xem

0 Bình luận

Gợi ý khóa học dành cho bạn

Khóa Học Thuế Thu Nhập Cá Nhân Chuyên Sâu

Cô Phạm Thị Trang
5 (0 đánh giá)
999.000 ₫ 1.500.000 ₫

Khóa Học C&B Lê Ánh - Đào Tạo Thực Hành Thực Chiến

Thái Tài
5 (0 đánh giá)
699.000 ₫ 1.000.000 ₫

Khóa học hành chính nhân sự - Dễ dàng trở thành chuyên gia nhân sự

Nguyễn Thị Bích Hạnh
5 (0 đánh giá)
999.000 ₫ 1.500.000 ₫

Khóa học xuất nhập khẩu online cho người mới bắt đầu

Nguyễn Huy Hoà
5 (0 đánh giá)
999.000 ₫ 1.500.000 ₫

Khóa Học Nguyên Lý Kế Toán Cho Người Mới Bắt Đầu

Lê Ánh
5 (0 đánh giá)
599.000 ₫ 800.000 ₫

Khóa học tin học văn phòng online A-Z

Lê Ánh
5 (0 đánh giá)
599.000 ₫ 990.000 ₫

Bài viết liên quan

nguyen-tac-ke-toan-la-gi

Nguyên Tắc Kế Toán Là Gì? Các Nguyên Tắc Kế Toán Cơ Bản

Kế Toán
cac-cong-viec-ke-toan

Các Công Việc Kế Toán Phải Làm - Tổng Hợp Các Vị Trí Kế Toán

Kế Toán
cach-dinh-khoan-ke-toan

Định Khoản Kế Toán Là Gì? Cách Định Khoản Kế Toán Nhanh, Chính Xác

Kế Toán
hoan-thue-gtgt

Hoàn Thuế Giá Trị Gia Tăng (GTGT)

Kế Toán
ke-toan-doanh-nghiep-fdi-17

Làm Kế Toán Doanh Nghiệp FDI Cần Trang Bị Những Gì?

Kế Toán
cong-viec-cua-ke-toan-kho

Kế Toán Kho Là Gì? Mô Tả Công Việc Của Kế Toán Kho Chi Tiết

Kế Toán

Thành công

Thất bại

Hệ thống gặp lỗi, vui lòng thử lại sau