Kế Toán Chi Phí Là Gì? Mô Tả Công Việc Kế Toán Chi Phí

Kế toán là một nghề có tính cạnh tranh cao luôn hướng đến những công việc kế toán chất lượng - thu nhập tốt trong đó có kế toán chi phí.

Vậy kế toán chi phí là gì? Các hoạt động cụ thể trong kế toán chi phí là gì, dưới đây Leanh.edu.vn là mô tả công việc kế toán chi phí được cập nhật gần đây để giúp bạn hiểu rõ hơn về công việc này.

1. Kế Toán Chi Phí Là Gì?

Công việc của kế toán chi phí là gì

Kế toán chi phí nói chung là một trong những bộ phận kế toán quan trọng nhất trong hoạt động kinh doanh, nhiệm vụ chính của nó là thu thập, tổng hợp, quản lý và xử lý các chi phí về một dự án, mục tiêu kinh doanh cụ thể như dự án đầu tư, các chương trình ra mắt sản phẩm mới, hoặc đơn giản là chi phí sản xuất một sản phẩm hoặc dịch vụ

2. Mục Tiêu Của Kế Toán Chi Phí Là Gì?

Mục tiêu của kế toán chi phí là tư vấn cho ban lãnh đạo cách tối ưu hóa các quy trình và quy trình kinh doanh dựa trên hiệu quả và hiệu quả chi phí.

Kế toán chi phí cung cấp thông tin chi tiết để quản lý các hoạt động đang diễn ra và lập kế hoạch cho tương lai.

3. Vai Trò, Nhiệm Vụ Của Kế Toán Chi Phí

- Quản lý chi phí của doanh nghiệp: Kế toán chi phí thực hiện phân loại các chi phí như chi phí trực tiếp, chính, bán hàng và nhà máy để giúp doanh nghiệp quản lý chi phí hoạt động và xác định lãi lỗ của các quy trình và hoạt động công ty.

- Đo lường và tính giá thành sản phẩm: Kế toán chi phí có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đo lường chi phí của các nguồn lực đầu tư vào sản xuất một sản phẩm. Dựa vào đó, người quản lý sẽ tính toán giá bán của sản phẩm sao cho phù hợp với chi phí đã đầu tư.

- Kiểm soát quản lý: Kế toán chi phí cung cấp cho các nhà quản lý ở các bộ phận khác nhau các thông tin liên quan đến chi phí và giúp các nhà quản lý giảm thiểu rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngược lại, một nhà quản trị doanh nghiệp giỏi có các giải pháp quản lý chi phí hiệu quả giúp công ty tiết kiệm chi phí, giảm lãng phí, từ đó đạt được mục tiêu kinh doanh.

- Quản lý chiến lược: Thông tin và dữ liệu kế toán chi phí là dài hạn và phản ánh tình trạng hiện tại của công ty. Dựa vào đó, cấp quản lý có thể lập kế hoạch sử dụng chi phí một cách khôn ngoan.

»»» Khóa Học Kế Toán Online - 100% Giảng Viên Kế Toán Trưởng Trên 15 Năm Kinh Nghiệm

4. Nguyên Tắc Kế Toán Chi Phí

Các nguyên tắc kế toán chi phí được quy định tại Điều 59 của Thông tư 133. Nội dung cụ thể như sau.

- Các khoản chi phí là các khoản làm giảm lợi nhuận kinh tế và được ghi nhận khi một giao dịch xảy ra hoặc có khả năng xảy ra trong tương lai, bất kể khoản tiền đó đã được chi hay chưa.

- Ghi nhận các khoản chi phí chắc chắn phải phát sinh, ngay cả khi chúng chưa đến hạn, giúp duy trì nguyên tắc thận trọng và bảo vệ vốn. Theo nguyên tắc phù hợp, chi phí và doanh thu do nó tạo ra nên được ghi nhận cùng một lúc.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nguyên tắc phù hợp có thể mâu thuẫn với nguyên tắc thận trọng trong kế toán và kế toán cần căn cứ vào bản chất của giao dịch để phản ánh trung thực và công bằng.

- Kế toán cần theo dõi các chi phí như các yếu tố, tiền lương, nguyên vật liệu, chi phí mua và khấu hao tài sản cố định.

- Các khoản chi không được trừ theo quy định của pháp luật thuế doanh nghiệp nhưng có đầy đủ hóa đơn, chứng từ, hạch toán đúng chế độ kế toán thì không được ghi giảm chi phí kế toán mà chỉ được điều chỉnh trong quyết toán thuế TNDN để làm tăng số thuế TNDN phải nộp.

- Các Tài khoản phản ánh Chi phí không có số dư Vào cuối kỳ kế toán, tất cả các khoản chi phí phát sinh trong kỳ đó phải được kết chuyển để xác định kết quả hoạt động.

5. Mô Tả Công Việc Kế Toán Chi Phí

Mô tả công việc của kế toán chi phí

- Ghi lại chính xác các khoản mục chi phí của công ty, chẳng hạn như chi phí hành chính, sản xuất và bán hàng.

- Quản lý hóa đơn theo ngày, tuần, tháng và các hoạt động liên quan đến chi phí

- Quản lý các hoạt động chi tiêu của công ty và kiểm soát ngân sách

- Thu thập thông tin và dữ liệu, tích hợp và quản lý thông tin, hiểu các điều kiện tài chính chung và các chi phí phát sinh riêng

- Lập báo cáo chi phí để trình quản lý - người thụ hưởng thường là kế toán trưởng hoặc hội đồng quản trị (tùy thuộc vào quy mô của tổ chức).

- Xây dựng hoặc đề xuất các giải pháp để cắt giảm/ giảm thiểu chi tiêu theo cách hiệu quả về chi phí

- Tư vấn cho Kế toán trưởng/ Hội đồng quản trị về dự báo chi phí và giảm chi phí

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên yêu cầu

- Báo cáo công việc hàng ngày

6. Mối Quan Hệ Giữa Kế Toán Chi Phí Và Kế Toán Tài Chính

Kế toán chi phí đề cập đến bộ phận kế toán xử lý các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất của các đơn vị của một tổ chức.

Mặt khác, kế toán tài chính đề cập đến việc ghi sổ kế toán liên quan đến việc thu thập dữ liệu tài chính của một tổ chức để thể hiện chính xác địa điểm kinh doanh của tổ chức đó.

Kế toán chi phí cung cấp thông tin cho việc quản lý hoạt động nhằm tối đa hóa lợi nhuận và hiệu quả của công ty. Ngược lại, kế toán tài chính xác định kết quả tài chính của kỳ kế toán và vị trí của tài sản và nợ phải trả vào cuối kỳ.

7. Bài Tập Kế Toán Chi Phí Có Lời Giải

Một công ty có quy trình công nghệ tiên tiến đơn giản, tài liệu tháng 2 năm 202 x nêu rõ:

CP sản xuất dở dang đầu tháng 15.000.000đ

Chi phí sản xuất trong kỳ là:

1. Giá trị nguyên vật liệu xuất kho bao gồm:

  • NL sản xuất trực tiếp SP: 3.000.000
  • Dịch vụ bảo trì máy móc thiết bị PXSX: 3.000.000 VND

2. Lương được trả bao gồm:

  • Công nhân trực tiếp sản xuất 30.000.000 đồng
  • Quản đốc phân xưởng 6.000.000đ
  • Các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đoàn phí công đoàn ... do doanh nghiệp thực hiện theo quy định.

3. Xuất kho loại phân bổ Ba tháng CCDC, trị giá 9 triệu sẽ bắt đầu trong tháng này.

4. Khấu hao TSCĐ trong phân xưởng sản xuất 6.000.000đ

5. Công ty sẽ trích trước 5.000.000 đồng vào chi phí điện nước tiêu thụ của phân xưởng sản xuất.

6. Các khoản chi khác cho xưởng sản xuất được thanh toán bằng tiền mặt 8.920.000 đồng

Tài liệu bổ sung:

  • Doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên, khấu trừ thuế GTGT theo PP khấu trừ thuế. SPĐ được đánh giá theo NVLTT
  • Nguyên vật liệu còn lại cuối kỳ còn lại nhà máy trị giá 2.000.000 đồng
  • 1.000 thành phẩm hoàn thành nhập kho và 200 sản phẩm đang gia công.

Yêu cầu: Lập định khoản và xác định giá thành cho sản phẩm.

GIẢI:

1. Nợ TK 621:50. 000.000

Nợ TK 627: 3.000.000

Có TK 152: 53.000.000

2. Nợ TK 622: 30.000.000

Nợ TK 627: 6.000.000

Có TK 334 : 36.000.000

Nợ TK 622: 7.200.000 (30.000.000 x 24%)

Nợ TK 627: 1.440.000 (6.000.000 x 24%)

Nợ TK 334: 3.780.000 (36.000.000 x 10,5 %)

Có TK 338: 12.420.000

3. Nợ TK 242: 9. 000.000

Có TK 153: 9.000.000

Nợ TK 627: 3.000.000

Có TK 142: 3.000.000

4. Khấu hao Tài sản cố định

Nợ TK 627: 6.000.000

Có TK 214: 6.000.000

5. Nợ TK 627: 5. 000.000

Có TK 335: 5.000.000

6. Nợ TK 627: 920.000

Có TK 111: 8.920.000

- Vật liệu thừa cuối kỳ dư để lại xưởng

Nợ TK 621: 2.000.000

Có TK 152: 2.000.000

- Tổng hợp Chi phí SX và tính giá thành SP

Nợ TK 154: 118.560.000

Có TK 621: 48.000.000

Có TK 622 : 37.200.000

Có TK 627: 33.360.000

Chi phí SXDDCK = ((15.000.000 + 48.000.000)*200)/(1.000+200) = 10.500.000đ

Tổng giá thành sản phẩm: 15.000.000 + 118.560.000 10.500.000 = 123.060.000 đồng

Giá thành thực tế của đơn vị chức năng sp = 123.060.000/1.000 = 123.060 Đồng/Sản phẩm

Tham khảo thêm các bài viết:

Trên đây là bản mô tả công việc kế toán chi phí tổng hợp đầy đủ nhất. Dù không phải là đầy đủ nhất, nhưng tôi hy vọng những thông tin tôi chia sẻ ở trên sẽ giúp bạn hiểu rõ ràng hơn về công việc này.

Để được đào tạo bài bản về kế toán tổng hợp qua những video do các kế toán trưởng đã có nhiều năm kinh nghiệm chia sẻ các bạn có thể tham khảo khóa học dưới đây:

Khóa học kế toán tổng hợp online

Khóa học kế toán online

Khóa học này sẽ giúp các bạn có được kiến thức thực tế bài bản và hệ thống để tự tin lên, phân tích được báo cáo tài chính và báo cáo thuế; Sử dụng thành thạo phần mềm Kế toán Misa hoặc Excel

Ngoài ra khi đăng ký khóa học kế toán tổng hợp online bạn còn được tặng phần mềm Kế toán Misa bản quyền full chức năng (update bản mới nhất) và chia sẻ tài liệu, mẫu biểu kế toán giá trị

Leanh.edu.vn chúc các bạn thành công!

0 câu trả lời
5464 lượt xem

0 Bình luận

Gợi ý khóa học dành cho bạn

Khóa Học Thuế Thu Nhập Cá Nhân Chuyên Sâu

Cô Phạm Thị Trang
5 (0 đánh giá)
999.000 ₫ 1.500.000 ₫

Khóa Học C&B Lê Ánh - Đào Tạo Thực Hành Thực Chiến

Thái Tài
5 (0 đánh giá)
699.000 ₫ 1.000.000 ₫

Khóa học hành chính nhân sự - Dễ dàng trở thành chuyên gia nhân sự

Nguyễn Thị Bích Hạnh
5 (0 đánh giá)
999.000 ₫ 1.500.000 ₫

Khóa học xuất nhập khẩu online cho người mới bắt đầu

Nguyễn Huy Hoà
5 (0 đánh giá)
999.000 ₫ 1.500.000 ₫

Khóa Học Nguyên Lý Kế Toán Cho Người Mới Bắt Đầu

Lê Ánh
5 (0 đánh giá)
599.000 ₫ 800.000 ₫

Khóa học tin học văn phòng online A-Z

Lê Ánh
5 (0 đánh giá)
599.000 ₫ 990.000 ₫

Bài viết liên quan

nguyen-tac-ke-toan-la-gi

Nguyên Tắc Kế Toán Là Gì? Các Nguyên Tắc Kế Toán Cơ Bản

Kế Toán
cac-cong-viec-ke-toan

Các Công Việc Kế Toán Phải Làm - Tổng Hợp Các Vị Trí Kế Toán

Kế Toán
cach-dinh-khoan-ke-toan

Định Khoản Kế Toán Là Gì? Cách Định Khoản Kế Toán Nhanh, Chính Xác

Kế Toán
hoan-thue-gtgt

Hoàn Thuế Giá Trị Gia Tăng (GTGT)

Kế Toán
ke-toan-doanh-nghiep-fdi-17

Làm Kế Toán Doanh Nghiệp FDI Cần Trang Bị Những Gì?

Kế Toán
cong-viec-cua-ke-toan-kho

Kế Toán Kho Là Gì? Mô Tả Công Việc Của Kế Toán Kho Chi Tiết

Kế Toán

Thành công

Thất bại

Hệ thống gặp lỗi, vui lòng thử lại sau