Kế Toán

ty-le-cac-khoan-trich-theo-luong-moi-nhat
Kế Toán

Tỷ Lệ Các Khoản Trích Theo Lương Cập Nhật Mới Nhất

Tỷ lệ các khoản trích theo lương mới nhất là bao nhiêu? Các khoản trích theo lương bao gồm 4 khoản chính đó là bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), kinh phí công đoàn

Kế Toán

Mẫu Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ Theo Thông Tư 200

bien-ban-doi-chieu-cong-no

Công việc của kế toán công nợ, kế toán phải theo dõi các khoản công nợ phải thu (số tiền còn phải thu), công nợ phải trả (số tiền còn phải trả). Vậy Mẫu biên bản đối chiếu công nợ như thế nào là hợp pháp? hợp lệ?

bien-ban-doi-chieu-cong-no
Kế Toán

Mẫu Phiếu Thu Theo Thông Tư 200 File Excel

mau-phieu-thu-moi-nhat

Mẫu phiếu thu được hiểu đơn giản là một dạng hóa đơn để thể hiện giao dịch đã hoàn thành đối với khoản tiền đó. Bài viết sau đây của Leanh.edu.vn sẽ gửi đến bạn đọc Mẫu Phiếu Thu Theo Thông Tư 200 File Excel mới nhất

mau-phieu-thu-moi-nhat
Kế Toán

Mẫu Phiếu Xuất Kho Kiêm Vận Chuyển Nội Bộ Điện Tử

mau-phieu-xuat-kho-kiem-van-chuyen-noi-bo

Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử được sử dụng khi doanh nghiệp chuyển đổi sang hóa đơn điện tử. Trong bài viết sau Leanh.edu.vn sẽ chia sẻ chia tiết đến bạn đọc về loại chứng từ này.

mau-phieu-xuat-kho-kiem-van-chuyen-noi-bo
Kế Toán

Nguồn Vốn Là Gì? Phân Biệt Tài Sản Và Nguồn Vốn Trong Nguyên Lý Kế Toán

nguon-von-la-gi

Nguồn vốn là gì? Khi thành lập doanh nghiệp, ngoài tài sản doanh nghiệp cũng cần phải sẵn có nguồn lực tài chính gọi là nguồn vốn. Bài viết sau Leanh.edu.vn chia sẻ chi tiết về nguồn vốn là gì và cách phân biệt tài sản và nguồn vốn trong nguyên lý kế toán

nguon-von-la-gi
tai-san-la-gi

Tài Sản Là Gì? Cách Phân Loại Tài Sản Trong Doanh Nghiệp

Kế Toán
cach-lap-bao-cao-luu-chuyen-tien-te

Cách Lập Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Trực Tiếp Và Gián Tiếp

Kế Toán
but-toan-ket-chuyen-cuoi-ky

Các Bút Toán Kết Chuyển Cuối Kỳ Theo Thông Tư 200, 133

Kế Toán
hach-toan-chenh-lech-ty-gia-theo-thong-tu-200

Hướng Dẫn Hạch Toán Chênh Lệch Tỷ Giá Theo Thông Tư 200

Kế Toán
mau-bang-can-doi-ke-toan-theo-thong-tu-200

Mẫu Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200, 133

Kế Toán
he-thong-tai-khoan-ke-toan-theo-thong-tu-200

Bảng Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Theo Thông Tư 200, 133

Kế Toán