Điều Kiện FCA Trong Incoterms 2020

Mục lục

Điều kiện FCA - FREE CARRIER - Giao hàng cho người chuyên chở, là một điều kiện quan trọng, thuộc 11 điều kiện Incoterms 2020.

Cùng Leanh.edu.vn tìm hiểu kỹ hơn về nội dung và trách nhiệm của người bán và người mua trong điều kiện FCA Incoterms 2020.

>>>>> Bài viết xem nhiều: Khóa học Khai báo Hải quan

I. Nội dung điều kiện FCA Incoterms 2020

Nội dung điều kiện FCA Incoterms 2020 bao gồm:

1. Giao hàng và rủi ro:

"Giao hàng cho người chuyên chở (nơi chỉ định)" có nghĩa là người bán giao hàng cho người mua bằng một trong hai cách:

- Thứ nhất, nếu nơi giao hàng chỉ định là cơ sở của người bán thì hàng hóa được giao khi chúng được xếp lên phương tiện vận tải do người mua điều đến nhận hàng.

- Thứ hai, nếu nơi giao hàng chỉ định là một địa điểm khác thì hàng hóa được giao khi chúng được đặt dưới quyền định đoạt của người chuyên chở hoặc một người khác do người mua chỉ định, trên phương tiện vận tải của người bán chở đến và sẵn sàng để dỡ xuống.

Dù cho chọn cách nào, thì địa điểm giao hàng luôn là nơi rủi ro được chuyển giao cho người mua và kể từ thời điểm đó mọi chi phí phát sinh sẽ do người mua chịu.

2. Phương thức vận tải:

Quy tắc này có thể dùng cho chi một hoặc cho nhiều phương thức vận tải cùng tham gia.

3. Nơi hoặc điểm giao hàng:

Theo FCA thì chỉ cần chỉ ra nơi giao hàng, đó có thể là cơ sở người bán hay một nơi khác, mà không cần chỉ ra điểm cụ thể thuộc nơi giao hàng chỉ định. Tuy nhiên, các bên nên chỉ ra điểm giao hàng thuộc nơi giao hàng càng cụ thể càng tốt. Điểm giao hàng chính xác giúp xác định rõ địa điểm chuyên giao hàng hóa và rủi ro từ người bán sang người mua, địa điểm chính xác này cũng là nơi từ đó trở đi mọi chi phát sinh do người mua chịu.

Nếu điểm giao hàng không được xác định chính xác trong hợp đồng, thì người mua có thể gặp rắc rối, vì khi đó người bán được quyền chọn điểm giao hàng thuận lợi nhất cho mình, và điểm đó có thể ở ngay trước điểm có thể xảy ra mất mát hoặc hư hỏng cho hàng hóa. Tốt nhất, người mua nên chọn điểm giao hàng chính xác thuộc nơi giao hàng chỉ định.

4. "hoặc có sẵn hàng đã giao như thế":

Liên quan tới "có sẵn hàng" nhằm phục vụ cho việc bán hàng theo chuỗi (string sales), rất phổ biến trong buôn bán hàng hóa.

5. Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu:

Nếu có quy định, FCA yêu cầu người bán phải thông quan xuất khẩu. Tuy nhiên, người bán không có nghĩa vụ thông quan nhập khẩu hoặc thông quan khi hàng hóa quá cảnh tại nước thứ ba, không phải trả thuế quan nhập khẩu hoặc làm bất kỳ thủ tục thông quan nhập khẩu.

Học Xuất Nhập Khẩu Online Từ Con Số 0 - Trọn Bộ Khóa Học Chỉ Từ 599K

6. Vận đơn đường biển đã xếp hàng lên tàu với FCA:

Như đã đề cập, FCA là quy tắc có thể sử dụng cho chỉ một phương thức vận tải hoặc cho nhiều phương thức vận tải cùng tham gia. Nếu người mua C định xe tải nhận hàng tại Las Vegas, thì sẽ không mong đợi một vị đơn đường biển được phát hành có ghi chú On-board bởi người chuyên chở từ Las Vegas, điều này là vì, thành phố Las Vegas không có cái biến nên tàu biển không thể cập để lấy hàng.

Tuy nhiên, trong một trường hợp, người bán tại Las Vegas lại cần một vận đơn có ghi On-board (thường khi sử dụng phương thức thanh toán nhờ thu hoặc thư tín dụng), mặc dù trên thực tế hàng hóa được người chuyên chở nhận tại Las Vegas, sau đó chuyển đến Los Angeles để xếp lên tàu.

Để giải quyết các trường hợp khi sử dụng FCA nhưng người bán vẫn cần một vận đơn có ghi chú On-board thì Incoterms 2020 đã quy định bổ sung việc người chuyên chở có thể được người mua chỉ định để phát hành vận đơn có đóng dấu On-board cho người bán. Nếu hai bên cùng đồng ý thỏa thuận trong hợp đồng về việc này, thì với chi phí và rủi ro do người mua chịu, người mua sẽ chỉ định người chuyên chở của mình phát hành một vận đơn có đóng dấu On-board cho người bán.

Nếu người chuyên chở đồng ý với điều này theo như yêu cầu của người mua, thì khi hàng hóa đã lên tàu tại Los Angeles, người chuyên chở sẽ phát hành cho người bán một vận đơn có đóng dấu On-board. Việc này tuy giải quyết được vấn đề khi người bán cần vận đơn có ghi chú On board như đã nêu ở trên, nhưng dường như trở nên không cần thiết bởi vì khi người chuyên chở phát hành cho người bán một vận đơn Onboard thì sau đó người bán sẽ vẫn phải gửi bộ vận đơn cho người mua để có thể nhận hàng. Hai bên có thể, ngay từ khi đàm phán, thỏa thuận về việc yêu cầu xuất trình một vận đơn thuộc loại nhận hàng để chở.

Cuối cùng, nếu cơ chế lựa chọn này áp dụng, thì ngày giao hàng ở đất liền và ngày xếp hàng lên tàu phải khác nhau, điều này sẽ phức tạp đôi với người bán khi thanh toán bằng thư tín dụng.

Điều Kiện FCA Trong Incoterms 2020

Điều Kiện FCA Trong Incoterms 2020

 

II. Nghĩa vụ của người bán trong điều kiện FCA Incoterms 2020

Nghĩa vụ của người bán trong điều kiện FCA Incoterms 2020 được thể hiện tại mục A dưới đây:

A1 Nghĩa vụ chung

Người bán phải cung cấp hàng hóa và hóa đơn thương mại phù hợp với hợp đồng mua bán và cung cấp tất cả bằng chứng phù hợp mà hợp đồng có thể yêu cầu.

Bất kỳ chứng từ nào cung cấp bởi người | bán có thể là chứng từ giấy hoặc chứng từ điện tử như thỏa thuận hoặc nêu không có thỏa thuận thì theo tập quán.

A2 Giao hàng

Người bán phải giao hàng cho người chuyên chở hoặc một người khác do người mua chỉ định tại điểm chỉ định, nếu có, tại nơi chỉ định, hoặc có sẵn hàng đã giao như thế.

Người bán phải giao hàng:

1. Vào ngày theo thỏa thuận hoặc

2. Trong khoảng thời gian như thỏa thuận được người mua thông báo theo B10(b) hoặc,

3. Nếu không có thông báo như thế, thì vào ngày cuối cùng của thời hạn giao hàng thỏa thuận.

Giao hàng hoàn thành khi:

a) Nếu nơi giao hàng chỉ định là cơ sở người bán, khi hàng hóa được xếp lên phương tiện vận tải do người mua chỉ định đến nhận hàng, hoặc

b) Nếu ở bất kỳ nơi nào khác, khi hàng hóa được đặt dưới quyền định đoạt của người chuyên chở hoặc một người khác do người mua chỉ định và trên phương tiện vận tải đến của người bán tại nơi giao hàng, và sẵn sàng để dỡ xuống.

Nếu điểm giao hàng cụ thể tại nơi giao hàng chỉ định không được người mua thông báo theo mục B10(d) và nếu tại nơi giao hàng có một số điểm có thể giao, thì người bán được chọn điểm giao hàng phù hợp nhất cho mục đích của mình.

A3 Chuyển giao rủi ro

Người bán phải chịu mọi rủi ro mất mát hay hư hỏng hàng hóa cho đến khi chúng được giao theo mục A2, trừ những trường hợp mất mát hay hư hỏng được đề cập ở mục B3.

A4 Vận tải

Người bán không có nghĩa vụ với người mua về việc ký kết hợp đồng vận tải. Tuy nhiên, nếu người mua yêu cầu, chịu rủi ro và chi phí, thì người bán phải cung cấp cho người mua mọi thông tin có thể, gồm các yêu cầu về an ninh trong vận tải mà người mua cần để tổ chức vận tải.

Nếu có thỏa thuận, với chi phí và rủi ro do người mua chịu, người bán phải ký kết hợp đồng vận tải theo các điều khoản thông thường. Người bán phải tuân thủ mọi yêu cầu an ninh liên quan đến vận tải cho đến khi hàng được chuyển giao.

A5 Bảo hiểm

Người bán không có nghĩa vụ với người mua về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, nếu người mua yêu câu, chịu rủi ro và chi phí, thì người bán phải cung cấp cho người mua những thông tin cần thiết để người mua có thể mua bảo hiểm.

A6 Chứng từ giao hàng/vận tải

Người bán, bằng chi phí của mình, phải cung cấp cho người mua bằng chứng thông thường về việc hàng hóa đã được giao theo mục A2.

Nếu người mua yêu cầu, chịu rủi ro và 1 chi phí, thì người bán phải hỗ trợ người mua lấy chứng từ vận tải.

Nếu người mua đã chỉ thị cho người chuyên chở phát hành cho người bán chứng từ vận tải theo mục B6 thì người bán phải cung cấp bất kỳ chứng từ nào như thế cho người mua.

A7 Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu

a) Thông quan xuất khẩu

Nếu có quy định, người bán phải thực hiện và trả mọi chi phí liên quan đến thủ tục thông quan xuất khẩu được quy định ở nước xuất khẩu, như:

- Giấy phép xuất khẩu;

- Kiểm tra an ninh xuất khẩu;

- Kiểm định hàng hóa xuất khẩu; và

- Bất kỳ quy định pháp lý nào.

b) Hỗ trợ việc làm thủ tục nhập khẩu.

Nếu có quy định, khi người mua yêu cầu, chịu rủi ro và chi phí, thì người bán phải hỗ trợ người mua để lấy các chứng từ/thông tin cần thiết cho việc quá cảnh/nhập khẩu, bao gồm cả thông tin an ninh và kiểm định hàng hóa, được quy định ở nước hàng hóa quá cảnh hoặc nước nhập khẩu.

A8 Kiểm tra/đóng gói/ký mã hiệu

Người bán phải trả các chi phí cho các hoạt động kiểm tra (như kiểm tra chất lượng, cân, đo, đếm) cần thiết để giao hàng theo mục A2.

Người bán phải đóng gói hàng hóa và chịu chi phí về việc đó trừ khi thông lệ của ngành hàng quy định cụ thể hàng hóa được gửi đi không cần đóng gói.

Người bán phải đóng gói và ghi ký mã hiệu hàng hóa phù hợp với phương thức vận tải, trừ khi hai bên đã đồng ý cụ thể về cách đóng gói và ghi ký mã hiệu trong hợp đồng.

A9 Phân chia chi phí

Người bán phải trả:

a) Toàn bộ chi phí liên quan đến hàng hóa cho tới khi chúng được giao cho người mua theo mục A2, trừ những khoản do người mua trả theo mục B9;

b) Chi phí cung cấp bằng chứng cho người mua theo mục A6 rằng hàng hóa đã được giao;

c) Nếu có quy định, thuế, thuế quan và bất kỳ chi phí nào khác phải trả khi xuất khẩu theo mục A7(a); và

d) Trả cho người mua tất cả các chi phí và phụ phí liên quan đến việc hỗ trợ người bán trong việc lấy chứng từ và thông tin theo mục B7(a)

A10 Thông báo

Người bán phải thông báo đầy đủ cho người mua về việc đã giao hàng theo mục A2 hoặc việc người vận tải hoặc người khác do người mua chỉ định đã không nhận hàng trong thời gian quy định.

III. Nghĩa vụ của người mua trong điều kiện FCA Incoterms 2020

Nghĩa vụ của người mua trong điều kiện FCA Incoterms 2020 được thể hiện tại mục B dưới đây:

B1 Nghĩa vụ chung

Người mua phải thanh toán tiền hàng như quy định trong hợp đồng mua bán.

Bất kỳ chứng từ nào cung cấp bởi người mua có thể là chứng từ giấy hoặc chứng từ điện tử như thỏa thuận hoặc nếu không có thỏa thuận thì theo tập quán.

B2 Nhận hàng

Người mua phải nhận hàng khi bạn được giao theo mục A2.

B3 Chuyển giao rủi ro

Người mua phải chịu mọi rủi ro mất mát hay hư hỏng hàng hóa kể từ thời điểm hàng được giao theo mục A2.

Nếu:

a) người mua không chỉ định người chuyên chở hoặc người khác theo mục A2 hoặc không thông báo cho người bán theo mục B10; hoặc

b) người chuyên chở hoặc người khác do người mua chỉ định theo mục B10a) đã không nhận hàng, thì người mua sẽ chịu mọi rủi ro mất mát hay hư hỏng hàng hóa:

(i) kể từ ngày quy định; hoặc nếu không có ngày này, thì

(ii) từ thời điểm do người mua lựa chọn theo mục B10(b); hoặc, nếu thời điểm đó không được thông báo, thì

(iii) từ ngày cuối cùng của thời hạn giao hàng như thỏa thuận, với điều kiện là hàng thuộc hợp đồng được phân biệt rõ ràng.

B4 Vận tải

Với chi phí và rủi ro thuộc về mình, người mua phải ký kết hợp đồng hoặc tổ chức việc vận tải hàng hóa từ nơi giao hàng, trừ khi hợp đồng vận tải được ký kết bởi người bán theo mục A4.

B5 Bảo hiểm

Người mua không có nghĩa vụ với người bán về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm.

B6 Chứng từ giao hàng/vận tải

Người mua phải chấp nhận bằng chứng rằng hàng hóa đã được giao theo mục A2.

Nếu các bên đã thỏa thuận, người mua phải chịu rủi ro và chi phí để chỉ định người chuyên chở phát hành cho người bán một chứng từ vận tải thể hiện hàng hóa đã được xếp lên tàu (như vận đơn đường biển có dấu On-board).

B7 Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu

a) Hỗ trợ việc thông quan xuất khẩu

Nếu có quy định, khi người bán yêu cầu, chịu rủi ro và chi phí, thì người mua phải hỗ trợ người bán lấy chứng từ/thông tin liên quan đến việc thông quan xuất khẩu, kể cả thông tin an ninh hay kiểm định hàng hóa xuất khẩu được quy định bởi nước xuất khẩu.

b) Thông quan nhập khẩu

Nếu có quy định, người mua phải the hiên và trả các chi phí liên quan đến việc thông quan được quy định tại nước quá cảnh và nước nhập khẩu, như:

- giấy phép nhập khẩu và bất kỳ giấu phép nào cho việc quá cảnh;

- kiểm tra an ninh nhập khẩu và quá cảnh:

- kiểm định hàng hóa; và

- bất kỳ quy định pháp lý nào.

B8 Kiểm tra/đóng gói/ký mã hiệu Người mua không có nghĩa vụ gì với người bán.

B9 Phân chia chi phí

Người mua phải trả:

a) Mọi chi phí liên quan đến hàng hóa kể từ thời điểm hàng được giao theo mục A2, trừ các chi phí người bán trả theo mục A9; bộ

b) Cho người bán tất cả chi phí và lệ phí trong việc hỗ trợ người mua lấy chứng từ và thông tin theo mục A4, A5, A6 và A7(b);

c) Nếu có quy định, thuế, thuế quan và các chi phí khác liên quan đến quá cảnh và nhập khẩu theo mục B7(b); và

d) Mọi chi phí phát sinh bổ sung do:

(i) Người mua không chỉ định người chuyên chở hoặc người khác đến nhận hàng theo mục B10, hoặc

(ii) Người chuyên chở hay người khác do người mua chỉ định theo mục B10 không nhận hàng, 03 với điều kiện là hàng hóa thuộc họp đồng được nhận biết rõ ràng.

B10 Thông báo

Người mua phải thông báo cho người bán về:

a) Tên người chuyên chở hay người khác do người mua chỉ định trong thời gian phù hợp để người bán có thể giao hàng theo mục A2;

b) Thời điểm lựa chọn, nếu có, trong khoảng thời gian giao hàng đã thỏa thuận để người chuyên chở hoặc nghề khác do mình chỉ định có thể nhận hàng

c) Phương tiện được sử dụng bởi người chuyên chở hoặc người khác do mình. chỉ định, bao gồm cả các yêu cầu an | ninh trong vận tải; và

d) Điểm mà người mua sẽ nhận hàng thuộc nơi giao hàng mà hai bên đã thỏa thuận.

Xem thêm: 

Kết Luận:

Trên đây là tất cả các thông tin về “Điều Kiện FCA Trong Incoterms 2020” mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết, chúc các bạn thành công trong cuộc sống.

Khóa học xuất nhập khẩu online này dành cho người chưa biết gì, muốn tìm hiểu các nghiệp vụ xuất nhập khẩu thực tế để có thể làm nghề. Khi hoàn thành khóa học, các bạn sẽ tự tin khi đi ứng tuyển tại các doanh nghiệp xuất nhập khẩu - Logistics.

Khi tham gia các khóa học tại Leanh.edu.vn bạn được học bất cứ khi nào, không giới hạn thời gian và số lượt học. Trong quá trình học, các bạn có thể trao đổi với giảng viên, học viên trong phần Hỏi - Đáp dưới video bài giảng.

Leanh.edu.vn chúc các bạn học tập hiệu quả!

0 câu trả lời
1140 lượt xem

0 Bình luận

Gợi ý khóa học dành cho bạn

Bài viết liên quan

tri-gia-hai-quan

Trị Giá Hải Quan Là Gì? Cách Tính Trị giá Hải Quan

Xuất Nhập Khẩu
cfs-la-gi

Kho CFS Là Gì? So Sánh Kho CFS Và Kho Ngoại Quan

Xuất Nhập Khẩu
lcl-la-gi-trong-xuat-nhap-khau

LCL Là Gì Trong Xuất Nhập Khẩu? Quy Trình Vận Chuyển Hàng LCL

Xuất Nhập Khẩu
nhan-vien-purchasing

Purchasing Là Nghề Gì? Nhân Viên Purchasing Làm Gì?

Xuất Nhập Khẩu
d-o-lenh-giao-hang-la-gi

D/O Là Gì? Tìm Hiểu Về Lệnh Giao Hàng (Delivery Order)

Xuất Nhập Khẩu
po-la-gi-1

P/O Là Gì? Các Kiến Thức Về Purchase Order Cần Biết

Xuất Nhập Khẩu

Thành công

Thất bại

Hệ thống gặp lỗi, vui lòng thử lại sau