UCP Là Gì? Áp Dụng UCP 600 Trong Thanh Toán LC

Trong thanh toán LC thường được dẫn chiếu UCP để tham chiếu, đây được coi là bộ nguyên tắc tập quán áp dụng trong thanh toán quốc tế.

Vậy cụ thể UCP là gì? Và một số lưu ý về UCP và phiên bản UCP 600 - phiên bản mới nhất, được thể hiện trong bài viết dưới đây:

1. UCP là gì?

UCP là một tập hợp các nguyên tắc và tập quán quốc tế được Phòng thương mại quốc tế (ICC) soạn thảo và phát hành, quy định quyền hạn trách nhiệm của các bên liên quan trong giao dịch tín dụng chứng từ với điều kiện thư tín dụng có dẫn chiếu tuân thủ UCP.

UCP điều chỉnh không chỉ từ các ngân hàng mà là tất cả các bên liên quan đến giao dịch LC. Cụ thể:

  • Các ngân hàng (NHPH, NHTB, NHXN, NHCK...).
  • Nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu.
  • Các bên liên quan khác (nhà chuyên chở, công ty bảo hiểm...).

>>>>> Bài viết xem nhiều: Khóa học Thanh toán quốc tế chuyên sâu

2. Tại sao UCP là cần thiết?

Thương mại quốc tế phát triển kéo theo sự phát triển đa dạng các dịch vụ ngân hàng làm trung gian cho hoạt động mua bán quốc tế, làm cho Tín dụng chứng từ có cơ sở phát triển và được sử dụng rộng rãi.

Do mỗi quốc gia có hệ thống pháp luật, tập quán riêng và thể chế chính trị khác nhau, nên đã cản trở hoạt động các nghiệp vụ ngân hàng quốc tế, trong đó có giao dịch bằng LC, và cuối cùng là cản trở thương mại quốc tế.

Chính vì vậy, phải có một quy tắc chung để điều chỉnh phương thức thanh toán bằng LC nhằm giảm thiểu các tranh chấp, tăng tính hiệu quả của phương thức này. Nội dung các quy tắc chung này bao gồm việc định nghĩa, đơn giản hóa và tập hợp các tập quán, kỹ thuật nghiệp vụ áp dụng trong giao dịch LC.

Năm 1993, ICC đã ban hành bản Quy tắc và thực hành thống nhất về Tín dụng chứng từ (Uniform Customs and Practice For Documentary Credit - UCP). UCP do Ủy ban Kỹ thuật nghiệp vụ ngân hàng (ICC Commission on Banking Technique and Practice), còn gọi là ủy ban Ngân hàng (Banking Commision), tập hợp các chuyên gia hàng đầu thế giới về lĩnh vực ngân hàng.

Ngay từ khi ra đời, UCP đã được chấp nhận và áp dụng rộng rãi trên thế giới, trở thành cơ sở cho thanh toán bằng LC trong thương mại quốc tế.

Học Xuất Nhập Khẩu Online Từ Con Số 0 - Trọn Bộ Khóa Học Chỉ Từ 599K

3. Quá trình sửa đổi UCP

Mặc dù bản UCP lần đầu ra đời đã được áp dụng rộng rãi, tuy nhiên, trong một thế giới năng động và phát triển không ngừng, thì việc sửa đổi UCP để phù hợp với thực tiễn là cần thiết.

Do đó, kể từ khi ra đời, UCP đã trải qua các lần sửa đổi như sau:

1. Phát hành lần đầu: UCP 82 - 1933 ICC

2. Sửa đổi lần thứ nhất: UCP 151 - 1951 ICC

3. Sửa đổi lần thứ hai: UCP 222 - 1962 ICC

4. Sửa đổi lần thứ ba: UCP 290 - 1974 ICC

5. Sửa đổi lần thứ tư: UCP 400 - 1983 ICC

6. Sửa đổi lần thứ năm: UCP 500 - 1993 ICC

7. Sửa đổi lần thứ sáu: UCP 600 - 2007 ICC

Về nguyên tắc, việc sửa đổi UCP là không tiến hành định kỳ, mà căn cứ vào nhu cầu thực tế của giao dịch LC, phù hợp với sự phát triển của các lĩnh vực liên quan, như: công nghệ thông tin, công nghệ vận tải, công nghệ ngân hàng, công nghệ thương mại...

Đặc trưng của một số các lần sửa đổi như sau:

- Lần sửa đổi năm 1974 (UCP 290) nhằm đáp ứng sự phát triển của cuộc cách mạng trong vận tải đường biển, đặc biệt là cuộc cách mạng container hóa (containerization) và sự phát triển của phương thức vận tải đa phương thức. UCP 290 đã tạo ra những thay đổi về chứng từ và thủ tục xuất trình.

- Lần sửa đổi năm 1983 (UCP 400) nhằm đáp ứng những thay đổi của thực tiễn, bao gồm:

  • Công nghệ vận tải, mà chủ yếu là công nghệ vận tải container và vận tải đa phương thức tiếp tục phát triển mạnh.
  • Việc buôn bán giữa các nước làm phát sinh thêm một số loại chứng từ mới cần bổ sung.
  • Thay đổi công nghệ xử lý dữ liệu (Electronic data processing - EDP), công nghệ truyền dữ liệu điện tử thay thế giấy tờ...
  • Sự phát triển các loại LC mới, như LC trả chậm, LC dự phòng.

- Lần sửa đổi năm 1993 (UCP500) và năm 2007 (UCP 600) nhằm đáp ứng sự thay đổi về chiều sâu trong công nghệ tin học, công nghệ vận tải... đồng thời nhằm mục đích giảm thiểu các trường hợp bộ chứng từ bị từ chối. thanh toán và các vụ kiện tụng liên quan đến LC.

UCP 600 có hiệu lực từ 1/7/2007. So với 49 điều khoản của UCP 500. thì 39 điều khoản của UCP 600 thể hiện những bổ sung và sửa đổi nhằm đáp ứng sự phát triển không ngừng của thực tiễn. Chính cách bố cục và trình mới đã tạo điều kiện thuận lợi khi sử dụng UCP 600.

UCP Là Gì? Áp Dụng UCP 600 Trong Thanh Toán LC

UCP Là Gì? Áp Dụng UCP 600 Trong Thanh Toán LC

4. Tính chất pháp lý tùy ý của UCP

UCP là văn bản do ICC phát hành, mà ICC là một tổ chức mang tính xã hội (phi chính phủ) chứ không phải là một tổ chức liên chính phủ, do đó, UCP không mang tính chất pháp lý bắt buộc đối với các hội viên cũng như các bên liên quan. Tính chất pháp lý tùy ý thể hiện ở các điểm chính:

(1) Tất cả các phiên bản UCP đều còn nguyên giá trị, điều này có nghĩa là phiên bản sau không phủ nhận phiên bản trước. Do đó, khi dẫn chiếu UCP phải nói rõ áp dụng UCP nào.

(2) Chỉ khi trong LC có dẫn chiếu áp dụng UCP, thì nó mới trở nên có hiệu lực pháp lý bắt buộc điều chỉnh các bên tham gia.

(3) Các bên có thể thỏa thuận trong LC:

- Không thực hiện, hoặc thực hiện khác đi một hoặc một số điều khoản quy định trong UCP.

- Bổ sung những điều khoản vào LC mà UCP không đề cập.

(4) Nếu nội dung UCP có xung đột với luật quốc gia, thì luật quốc gia được vượt lên trên bề mặt pháp lý. Điều này hàm ý, phán quyết của tòa án địa phương có thể phủ nhận nội dung giao dịch bằng LC.

(5) Trong giao dịch LC, các bên trước hết phải tuân thủ các điều khoản của LC, sau đó mới đến các điều khoản của UCP áp dụng.

Do là văn bản pháp lý tùy ý nên ICC sẽ được miễn trách khi có sai sót, tổn thất phát sinh trong quá trình áp dụng. Các bên liên quan khi áp dụng UCP cần phải hiểu thấu đáo nội dung, sử dụng thành thạo kỹ thuật nghiệp vụ có liên quan.

5. Dẫn chiếu UCP 600 trong thanh toán LC

Khi trong LC có dẫn chiếu câu: "This Credit is subject to UCP DC, 2007 Revision, ICC Publication No. 600", thì văn bản này trở thành văn bản pháp lý bắt buộc, ràng buộc trách nhiệm và nghĩa vụ của tất cả các bên liên quan: Người mở, người hưởng, ngân hàng phát hành, ngân hàng thông báo... Điều này đã bác bỏ những nhận thức mơ hồ trước đây của người mở và người hưởng cho rằng UCP là quy tắc của ngân hàng, còn họ giải quyết với nhau trên cơ sở hợp đồng thương mại.

Như vậy, khác với luật quốc gia hay công ước quốc tế, UCP 600 không được tự động áp dụng để điều chỉnh LC trừ khi các bên tham gia thỏa thuận áp dụng bằng cách dẫn chiếu UCP 600 trong LC. Các bên tham gia có quyền lựa chọn có hay không dùng UCP 600 để điều chỉnh hoạt động thanh toán bằng LC. Nhưng khi đã đồng ý áp dụng, thì các điều khoản của UCP 600 sẽ ràng buộc nghĩa vụ và trách nhiệm của tất cả các bên liên quan.

Một điểm cần chú ý là UCP 600 ra đời không tuyên bố hết hiệu lực các bản UCP trước đó. Các bên tham gia giao dịch LC vẫn có quyền tự do áp dụng một trong những bản UCP trước đó.

Vì vậy, khi dẫn chiếu UCP các ngân hàng cần phải dẫn chiếu chi tiết năm sửa đổi và số ấn phẩm của văn bản của UCP, Tuy nhiên, do là bản sửa đổi gần đây nhất, phù hợp với điều kiện hiện hành nên UCP 600 là bản duy nhất được các ngân hàng và doanh nghiệp trên thế giới lựa chọn áp dụng.

6. Mối quan hệ pháp lý giữa UCP và luật quốc gia

a/ Hệ thống pháp luật điều chỉnh giao dịch LC:

Thanh toán XNK bằng LC được các ngân hàng trên thế giới thực hiện trên cơ sở UCP. Nhưng UCP lại chỉ là văn bản quy phạm pháp luật tùy ý (như đã nói ở trên), trong khi đó, giao dịch LC còn bị điều chỉnh bởi hệ thống luật pháp quốc gia và quốc tế. Các hệ thống pháp luật này đã tạo lập hành lang pháp lý cho hoạt động thương mại quốc tế và giao dịch LC. Công ước quốc tế, thông lệ và tập quán quốc tế áp dụng toàn cầu, còn luật quốc gia chỉ áp dụng trong một nước. Theo tính chất pháp lý giảm dần, ta có thứ tự các nguồn luật sau:

(1) Công ước quốc tế.

(2) Hiệp định Song phương và đa phương.

(3) Luật quốc gia.

(4) Thông lệ và Tập quán Quốc tế.

- Về quy tắc, nếu các bên tham gia thỏa thuận áp dụng nguồn luật nào, kể cả thông lệ và tập quán quốc tế, thì nguồn luật đó sẽ trở thành cơ sở điều chỉnh giao dịch cơ sở và dùng để giải quyết các tranh chấp.

Trong trường hợp áp dụng thông lệ và tập quán quốc tế, nêu trong giao dịch cơ sở có dấu hiệu vi phạm hình sự, thì toà án địa phương (hay cơ quan điều tra) có quyền đình chỉ giao dịch và thanh toán để điều tra, kết luận. Đây chính là tính chất pháp lý của luật quốc gia vượt lên trên Thông lệ và Tập quán quốc tế.

b/ Quan hệ UCP với luật quốc gia:

Nhìn chung, các nước trên thế giới đều công nhận UCP và Incoterms, hai văn bản nằm trong hệ thống Thông lệ và Tập quán quốc tế mà các bộ trong hợp đồng có thể thỏa thuận áp dụng hay không áp dụng.

Trong thực tế, các quy tắc của UCP hầu như được áp dụng thống nhất giữa các quốc gia; luật pháp các quốc gia tôn trọng và không can thiệp vào giao dịch LC có dẫn chiếu tuân thủ UCP.
Luật của các quốc gia tập trung xử lý những vấn đề tranh chấp phát sinh liên quan đến LC nhưng UCP không điều chỉnh, như:

b.1 Các tranh chấp phát sinh:

- Giữa NHPH và người yêu cầu trong đơn mở LC. .

- Giữa người ủy thác và ngân hàng đại lý làm đơn phát hành LC (principal and application bank).

- Tranh chấp trong bảo lãnh thanh toán cho người yêu cầu (applicant), hoặc trong bảo lãnh thanh toán cho người ủy thác (bảo lãnh cho principal).

- Tranh chấp trong tài trợ theo LC cho người thụ hưởng như cho vay XK, ứng trước tiền hàng, chiết khấu bộ chứng từ,...; tài trợ cho người yêu cầu như cho vay thanh toán LC, chấp nhận hối phiếu, ký hậu vận đơn,...

b.2 Các gian lận và lừa đảo trong giao dịch LC:

- Người thụ hưởng giả mạo bất kỳ chứng nào hoặc xuất trình bất kỳ chứng từ nào chứa đựng thông tin giả mạo.

- Người thụ hưởng cố tình từ chối giao hàng hoặc giao hàng không chất lượng nhưng vẫn lập bộ chứng từ đòi tiền theo LC.

- Người thụ hưởng thông đồng với người yêu cầu hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào để xuất trình bất kỳ chứng từ giả mạo nào không trên bất kỳ giao dịch cơ sở thực tế nào.

- Bất kỳ lừa đảo nào khác liên quan đến giao dịch LC.

Hy vọng, bài viết của Lê Ánh đã cung cấp cho bạn đọc những thông tin bổ ích về UCP Là Gì? Áp Dụng UCP 600 Trong Thanh Toán LC. Nếu có câu hỏi hoặc muốn có thêm kiến thức trong lĩnh vực xuất nhập khẩu bạn có thể tham khảo thêm tại mục xuất nhập khẩu của Leanh.edu.vn

Xem thêm: 

Khóa học xuất nhập khẩu online này dành cho người chưa biết gì, muốn tìm hiểu các nghiệp vụ xuất nhập khẩu thực tế để có thể làm nghề. Khi hoàn thành khóa học, các bạn sẽ tự tin khi đi ứng tuyển tại các doanh nghiệp xuất nhập khẩu - Logistics.

Khóa học xuất nhập khẩu online

Khóa học xuất nhập khẩu online

Khi tham gia các khóa học tại Leanh.edu.vn bạn được học bất cứ khi nào, không giới hạn thời gian và số lượt học. Trong quá trình học, các bạn có thể trao đổi với giảng viên, học viên trong phần Hỏi - Đáp dưới video bài giảng.

Leanh.edu.vn chúc các bạn học tập hiệu quả!

Từ khóa liên quan: ucp 600, ucp 600 là gì, ucp 600 tiếng việt, ucp 600 pdf, so sánh ucp 500 và ucp 600, ucp 600 tiếng việt file word, ucp 600 song ngữ, download ucp 600 song ngữ, giải quyết tình huống ucp 600, ucp 600 được áp dụng cho các giao dịch, giải thích các điều trong ucp 600, chứng từ bảo hiểm trong ucp 600, ucp 600 trong thanh toán quốc tế

0 câu trả lời
1059 lượt xem

0 Bình luận

Gợi ý khóa học dành cho bạn

Bài viết liên quan

kiem-tra-sau-thong-quan

Kiểm Tra Sau Thông Quan Là Gì - Tất Tần Tật Thông Tin Cần Biết

Xuất Nhập Khẩu
dieu-kien-exw-incoterms-2020

Giá EXW Là Gì? Cách Tính Thuế Nhập Khẩu Theo giá EXW

Xuất Nhập Khẩu
quy-cach-dong-goi-hang-hoa-la-gi

Quy Cách Đóng Gói Là Gì? Cách Ghi Quy Cách Đóng Gói Chính Xác

Xuất Nhập Khẩu
mau-bao-cao-quyet-toan-hai-quan

Cách Làm Báo Cáo Quyết Toán Hải Quan

Xuất Nhập Khẩu
phuong-phap-kaizen

Kaizen Là Gì? Tìm Hiểu Chi Tiết Về Phương Pháp Kaizen

Xuất Nhập Khẩu
khai-niem-uy-thac-xuat-khau-la-gi

Ủy Thác Xuất Khẩu Là Gì? Tất Tần Tật Về Ủy Thác Xuất Khẩu

Xuất Nhập Khẩu

Thành công

Thất bại

Hệ thống gặp lỗi, vui lòng thử lại sau