Ngân Hàng Thông Báo LC Là Gì? Tại Sao Phải Thông Báo LC?

Mục lục

Để đảm bảo tính an toàn khi nhận LC, thông tin qua ngân hàng thông báo, cần phải thực hiện thông báo LC tới người thụ hưởng.

Bài viết dưới đây, leanh.edu.vn sẽ giới thiệu chi tiết tới bạn về hình thức thông báo LC là gì và một số lưu ý về hình thức này.

1. Tại sao phải thông báo LC qua ngân hàng?

Tại sao đã có sự cam kết của Ngân hàng nhưng vẫn  phải thông báo LC qua ngân hàng?

Nhiều người cho rằng, LC là cam kết của Ngân hàng Phát hành đối với người thụ hưởng, do đó, Ngân hàng Phát hành cần gửi trực tiếp LC cho người thụ hưởng mà không cần qua một ngân hàng nào nhằm giảm chi phí. Về mặt lý thuyết là có thể được, nhưng trên thực tế, để bảo đảm an toàn cho người thụ hưởng tránh nhận phải một LC giả gây hậu quả nghiêm trọng, thì nhất thiết LC phải được thông báo qua một ngân hàng. 

Mục đích chuyển LC cho nhà xuất khẩu thông qua Ngân hàng Thông báo LC  là để xác minh tính chân thật bề ngoài của LC (authentication). Khi nhận được LC chuyển đến, Ngân hàng Thông báo phải xác minh tính chân thật của LC trước khi thông báo cho nhà xuất khẩu. 

Quy tắc xác định tính chân thật của LC như sau:

  • LC phát hành bằng thư: Xác minh chữ ký. 
  • LC phát hành bằng điện Telex: Xác minh khóa mã testkey. 
  • LC phát hành bằng điện SWIFT: Xác minh Swift code. 

>>>>> Bài viết xem nhiều: Khóa học Khai báo Hải quan

2. Quy tắc chọn Ngân hàng Thông báo:

(1) Ngân hàng Thông báo là ngân hàng phục vụ nhà XK và phải là chi nhánh hay ngân hàng đại lý của Ngân hàng Phát hành.

(2) Cơ sở để Ngân hàng Phát hành chỉ định Ngân hàng Thông báo: 

- Căn cứ vào Đơn mở LC của Người yêu cầu (nếu có). 

- Nếu trong Đơn không quy định, thì Ngân hàng Phát hành được quyền tự chọn Ngân hàng Thông báo.

(3) LC được thông báo qua ngân hàng nào, thì các sửa đổi LC cũng phải được thông báo qua ngân hàng đó.

(4) Nếu Ngân hàng Thông báo thứ nhất không có quan hệ khách hàng với Người thụ hưởng, thì Ngân hàng Phát hành phải chỉ định Ngân hàng Thông báo thứ hai. Nếu Ngân hàng Phát hành không chỉ định, thì Ngân hàng Thông báo thứ nhất được chọn Ngân hàng Thông báo thứ hai có quan hệ khách hàng với người thụ hưởng để thông báo LC, tuy nhiên, nếu Ngân hàng Thông báo thứ hai có sai sót, thì không vì thế mà Ngân hàng Thông báo thứ nhất phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Quyền lợi và trách nhiệm của Ngân hàng Thông báo thứ hai là tương đương với Ngân hàng Thông báo thứ nhất.

(5) Nếu một ngân hàng không phải là NHẮN, chỉ thực hiện thông báo LC hay sửa đổi LC thì không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phải thanh toán hay chiết khấu chứng từ theo LC.

(6) Nếu ngân hàng được yêu cầu thông báo LC nhưng quyết định từ chối, thì phải thông báo không chậm trễ quyết định của mình cho Ngân hàng Phát hành.

3. Quy tắc thông báo LC và sửa đổi LC

Để thực hiện thông báo LC và sửa đổi LC, bạn cần lưu ý các nội dung sau:

(1) LC có giá trị thực hiện đầy đủ:

- Nếu LC hoặc sửa đổi LC chuyển bằng thư và xác minh đúng chữ ký, thì LC hoặc sửa đổi LC đó đã có giá trị thực hiện đầy đủ.

- Nếu LC hoặc sửa đổi LC chuyển bằng điện (telex hoặc Swift) và xác minh đúng khóa mã, hoặc đúng Swift code và không có ghi chú gì thêm, thì LC hoặc sửa đổi LC đó đã có giá trị thực hiện đầy đủ, do đó, sẽ không có văn bản xác nhận gửi đến bằng thư nữa.

Trường hợp, nếu có văn bản xác nhận gửi đến bằng thư, thì văn bản bằng thư sẽ không có giá trị thực hiện, và Ngân hàng Thông báo không có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu giữa văn bản bằng thư với văn bản bằng điện.

(2) Thông báo sơ bộ: Nếu LC hoặc sửa đổi LC chuyển bằng điện có khóa mã nhưng có ghi chú:

- "Mọi chi tiết gửi sau - Full details to follow"; hoặc

- "Văn bản xác nhận bằng thư mới là văn bản có giá trị thực hiện - Mail confirmation is the operative instrument",

Trong trường hợp bức điện như vậy gọi là "Thông báo sơ bộ LC hay sửa đổi LC - Pre-Advised LC or Amendment". Sau khi đã thông báo sơ bộ, Ngân hàng Phát hành không được chậm trễ và có nghĩa vụ không huỷ ngang phải phát hành một LC hay sửa đổi LC có giá trị thực hiện đầy đủ với các điều khoản không được mâu thuẫn với thông báo sơ bộ đã gửi. 

Như vậy, một thông báo sơ bộ về việc phát hành LC hoặc sửa đổi LC chỉ được gửi đi khi Ngân hàng Phát hành đã sẵn sàng phát hành một LC hoặc sửa đổi LC có giá trị thực hiện đầy đủ.

Học Xuất Nhập Khẩu Online Từ Con Số 0 - Trọn Bộ Khóa Học Chỉ Từ 599K

(3) Thông báo vô hiệu (không có giá trị pháp lý thực hiện): CÓ

Có thể gặp một số sơ báo có khóa mã, nhưng nội dung lại không đưa ra cam kết sẽ phát hành một LC sau đó, ví dụ một sơ báo có câu:

- "Đây đơn thuần chỉ là thông tin, không có giá trị thực hiện, do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu LC này không được mở - This is information only, not operative instrument, we are therefore not responsible for non-issurance of the mentioned credit; hoặc . 

- "Xin lưu ý rằng, chúng tôi chỉ sơ báo theo yêu cầu của khách hàng do đó, không chịu trách nhiệm về LC có được mở hay không - Please note that it is pre-advice at request of applicant. Therefore we do not assume responsibility of whether the credit is issued".

Đối với những sơ báo loại này, thì ngân hàng gửi sơ bảo được miễn trách nếu LC chính thức không được phát hành và khi thông báo cho người hưởng, Ngân hàng Thông báo phải ghi chú rõ ràng: "Đây chỉ là thông báo sơ bộ, không có giá trị thực hiện và LC chính thức có thể không được mở".

(4) Trách nhiệm kiểm tra tính chân thật LC của Ngân hàng Thông báo:

- Ngân hàng Thông báo phải kiểm tra tính chân thật bề ngoài của LC hoặc sửa đổi LC. Bất kỳ LC hoặc sửa đổi LC nào không xác minh được tính chân thật bề ngoài thì phải liên lạc ngay với Ngân hàng Phát hành để làm rõ. Ngân hàng Thông báo có thể không thông báo những LC loại này cho đến khi xác minh được tính chân thật của nó; còn nếu muốn thông báo hoặc theo yêu cầu của khách hàng, thì trong thông báo phải ghi rõ là chưa xác minh được tính chân thật, nên LC chưa có giá trị thực hiện. 

- Nếu Ngân hàng Thông báo nhận được những chỉ thị không hoàn chỉnh hoặc không rõ ràng về thông báo hay sửa đổi LC, thì phải liên lạc ngay với Ngân hàng Phát hành để làm rõ. Ngân hàng Thông báo có thể không thông báo những chỉ thị này cho đến khi làm rõ; còn nếu muốn thông báo, thì phải ghi rõ chỉ thị này chưa có giá trị thực hiện. Chỉ khi nào nhận được thông tin xác đáng, có giá trị thực hiện thì Ngân hàng Thông báo mới tiến hành thông báo LC hay sửa đổi LC.

(5) Trách nhiệm chuyển nguyên văn LC cho người thụ hưởng:

- Ngân hàng Thông báo phải chuyển chính xác và đầy đủ các điều kiện và điều khoản của LC hoặc sửa đổi LC đã nhận được cho người thụ hưởng mà không cần có lời dịch hay giải thích nào. Ngân hàng Thông báo không có trách nhiệm về các sai sót trong việc dịch hoặc giải thích các thuật ngữ chuyên môn, không chịu trách nhiệm về khả năng giao hàng của người hưởng, khả năng thanh toán của người yêu cầu..., hoặc bất cứ hậu quả xấu nào phát sinh liên quan đến giao dịch LC.

4. Mẫu thông báo LC:

 

Ngân Hàng Thông Báo LC Là Gì?

Ngân Hàng Thông Báo LC Là Gì?

5. Một số lưu ý khi thông báo LC:

(1) Nếu có một nghi ngờ nào về tính chân thực của người thụ hưởng, Ngân hàng Thông báo phải điện ngay cho Ngân hàng Phát hành và phát biểu quan điểm của mình về người thụ hưởng.

(2) Phải thận trọng quan tâm đến các LC nhận được từ ngân hàng không có quan hệ đại lý, đặc biệt là từ ngân hàng không quen biết. 

(3) Một số ngân hàng phát hành LC, nhưng lại không dẫn chiếu Quy tắc áp dụng điều chỉnh giao dịch LC (applicable rules), người thụ hưởng phải được thông báo cụ thể điều này cùng lúc với việc thông báo LC. Nếu một LC không dẫn chiếu bất kỳ một quy tắc điều chỉnh nào, thì các bên liên quan sẽ tuân thủ duy nhất các điều khoản quy định trong LC không trái với pháp luật, nghĩa là các điều khoản trong LC sẽ là tối thượng.

Hy vọng, bài viết của Lê Ánh đã cung cấp cho bạn đọc những thông tin bổ ích về Ngân Hàng Thông Báo LC Là Gì? Tại Sao Phải Thông Báo LC?. Nếu có câu hỏi hoặc muốn có thêm kiến thức trong lĩnh vực xuất nhập khẩu bạn có thể tham khảo thêm tại mục xuất nhập khẩu của Leanh.edu.vn

Xem thêm: 

Khóa học xuất nhập khẩu online này dành cho người chưa biết gì, muốn tìm hiểu các nghiệp vụ xuất nhập khẩu thực tế để có thể làm nghề. Khi hoàn thành khóa học, các bạn sẽ tự tin khi đi ứng tuyển tại các doanh nghiệp xuất nhập khẩu - Logistics.

Khóa học xuất nhập khẩu online

Khóa học xuất nhập khẩu online

Khi tham gia các khóa học tại Leanh.edu.vn bạn được học bất cứ khi nào, không giới hạn thời gian và số lượt học. Trong quá trình học, các bạn có thể trao đổi với giảng viên, học viên trong phần Hỏi - Đáp dưới video bài giảng.

Leanh.edu.vn chúc các bạn học tập hiệu quả!

0 câu trả lời
1535 lượt xem

0 Bình luận

Gợi ý khóa học dành cho bạn

Bài viết liên quan

tri-gia-hai-quan

Trị Giá Hải Quan Là Gì? Cách Tính Trị giá Hải Quan

Xuất Nhập Khẩu
cfs-la-gi

Kho CFS Là Gì? So Sánh Kho CFS Và Kho Ngoại Quan

Xuất Nhập Khẩu
lcl-la-gi-trong-xuat-nhap-khau

LCL Là Gì Trong Xuất Nhập Khẩu? Quy Trình Vận Chuyển Hàng LCL

Xuất Nhập Khẩu
nhan-vien-purchasing

Purchasing Là Nghề Gì? Nhân Viên Purchasing Làm Gì?

Xuất Nhập Khẩu
d-o-lenh-giao-hang-la-gi

D/O Là Gì? Tìm Hiểu Về Lệnh Giao Hàng (Delivery Order)

Xuất Nhập Khẩu
po-la-gi-1

P/O Là Gì? Các Kiến Thức Về Purchase Order Cần Biết

Xuất Nhập Khẩu

Thành công

Thất bại

Hệ thống gặp lỗi, vui lòng thử lại sau