DPU Là Gì? Tìm Hiểu Điều Kiện DPU Incoterms 2020

Mục lục

DPU là một trong những điều khoản giao hàng cho các hợp đồng thương mại theo các điều khoản Incoterms. Để hiểu rõ hơn về DPU Incoterms 2020 là gì, hãy cùng Lê Ánh Online tìm hiểu chi tiết trách nhiệm của bên bán và bên mua theo DPU Incoterms 2020 trong bài viết dưới đây.

Điều kiện DPU incoterms 2020

1. DPU là gì? Điều kiện DPU thuộc phiên bản Incoterms nào?

DPU là từ viết tắt của Delivered at Place Unloaded. Như đã biết, đây là điều kiện duy nhất bắt buộc người bán phải dỡ hàng tại nơi giao hàng. Điều này có nghĩa là địa điểm giao hàng và điểm đến là cùng một địa điểm. Đồng thời, theo điều khoản DPU Incoterms này, không bên nào bắt buộc phải lập hợp đồng bảo hiểm như các điều khoản khác.

Điều khoản DPU là một điều khoản mới được bổ sung trong Incoterms phiên bản 2020 để thay thế cho thuật ngữ DAT sau khi nó đã bị loại bỏ.

2. Nội dung điều kiện DPU trong Incoterms 2020

DPU incoterms 2020

Trách nhiệm chi phí của cả hai bên đối với các điều khoản giao hàng trong DPU

Đối với DPU Incoterms mới nhất, người bán và người mua phải chịu các chi phí sau:

Trách nhiệm của người bán

 • Phí xuất khẩu và quá cảnh: Các loại phí liên quan đến thuế, thuế quan, hải quan xuất khẩu, giấy phép xuất khẩu và quá cảnh cũng như các giấy phép liên quan.
 • Chi phí kiểm soát chất lượng, đo lường, cân đo và đóng gói đúng quy cách.
 • Chi phí liên quan đến việc ký kết hợp đồng vận chuyển, vận chuyển hàng hóa đến địa điểm giao hàng cho đến khi bốc dỡ;
 • Các chi phí cần thiết cho việc xuất khẩu hàng hóa, lấy các chứng từ liên quan đến thủ tục hải quan quá cảnh, v.v.

Trách nhiệm của người mua

 • Trả tiền hàng cho người bán theo quy định
 • Chi phí xuất nhập cảnh bao gồm thuế, hải quan, thông quan cho hàng nhập khẩu, giấy phép nhập khẩu và các chi phí liên quan.
 • Thanh toán các chi phí liên quan đến hàng hóa kể từ thời điểm hàng hóa được dỡ xuống tàu.
 • Chi phí phát sinh nếu bên mua không thực hiện đúng nghĩa vụ theo hợp đồng.
 • Các chứng từ liên quan đến thủ tục hải quan nhập khẩu và các chi phí liên quan đến việc lấy chứng từ.

Nghĩa vụ của các bên trong điều kiện giao hàng DPU Incoterms

Đối với DPU Incoterms, Bên bán và Bên mua có các trách nhiệm và nghĩa vụ sau:

Nghĩa vụ của người bán

 • Ký hợp đồng vận chuyển hàng hóa với người mua.
 • Chuyên nhận vận chuyển hàng hóa bao gồm chứng từ, hóa đơn theo quy định đến các địa điểm đã thỏa thuận.
 • Đóng gói hàng hóa, đánh mã số, kiểm đếm hàng hóa
 • Chịu mọi tổn thất, rủi ro và chi phí liên quan đến quá trình giao hàng, hỗ trợ các thủ tục liên quan để người mua nhận hàng và làm các thủ tục nhập khẩu, vận chuyển.
 • Thông báo cho người mua về tình trạng giao hàng.
 • Dỡ hàng khỏi cảng đích tại địa điểm quy định trong hợp đồng.

Nghĩa vụ của người mua

 • Chịu mọi tổn thất, rủi ro và chi phí để hỗ trợ người bán lấy chứng từ hải quan nhập khẩu và quá cảnh.
 • Thực hiện các thủ tục nhập khẩu hàng hóa.
 • Thông báo trước cho người bán các thông tin về việc vận chuyển hàng hóa lên tàu, thời gian và địa điểm hàng hóa sẽ sẵn sàng để lấy theo quy định.

3. Kinh nghiệm khi sử dụng điều kiện DPU incoterms 2020

 • Chuyển rủi ro và chi phí từ người bán sang người mua kể từ thời điểm hàng hóa được dỡ xuống địa điểm đến đã thỏa thuận trong hợp đồng. Đây là điều kiện duy nhất buộc người bán phải dỡ hàng tại địa điểm giao hàng.
 • Theo điều khoản DPU này, không bên nào chịu trách nhiệm lập hợp đồng bảo hiểm hàng hóa.
 • DPU Incoterms áp dụng cho tất cả các phương thức vận chuyển có thể sử dụng một hoặc nhiều phương thức vận tải khác nhau.
 • DPU Incoterms yêu cầu người bán đảm bảo hàng hóa được dỡ lên phương tiện vận tải tại điểm đến quy định. Nếu người bán không muốn chịu chi phí và rủi ro khi dỡ hàng thì không nên sử dụng DPU Incoterms mà nên chọn DAP thay thế.

4. Theo điều kiện DPU Incoterms 2020 Ai sẽ là người chịu trách nhiệm và xếp hàng xuống phương tiện vận tải chính?

Đối với việc giao hàng bởi DPU, Người bán chịu mọi chi phí, rủi ro và trách nhiệm pháp lý cho đến khi hàng hóa được dỡ khỏi phương tiện vận tải vào thời điểm đã thỏa thuận trước.

5. Cách thể hiện điều kiện DPU trong Incoterms 2020 trên hợp đồng ngoại thương

Trên hợp đồng ngoại thương, điều kiện giao hàng sẽ được thể hiện như sau: 

DPU (tên địa điểm giao hàng) Incoterms 2020

6. Điều kiện DAT và DPU khác nhau như thế nào?

Các điều khoản DAT bắt buộc người bán chỉ giao hàng tại nhà ga/ cảng/ nhà ga được chỉ định. Điều khoản DPU rộng hơn về địa điểm giao hàng. Có thể là bất kỳ địa điểm nào do hai bên thỏa thuận, nhưng nhấn mạnh và nói rõ rằng Bên bán phải giao hàng đến một địa điểm nhất định (nhà ga, cảng, ICD, bất kỳ điểm nào, v.v.).

Nghĩa là phải hạ hàng hóa từ phương tiện đến "mặt đất " của địa điểm đích. Tất cả các nghĩa vụ cơ bản khác không thay đổi. Để thực hiện nghĩa vụ của mình, bên bán phải dỡ hàng hóa xuống phương tiện vận tải và đặt tại địa điểm quy định.

Xem thêm: ICD là gì? Điểm thông quan nội địa là gì?

Lý do cho sự thay đổi này là trong các điều khoản của DAT. Mỗi ga/ cảng/ địa điểm có thể được chỉ định dù có hoặc không có mái che như Cầu cảng/ kho container, hoặc đường bộ, đường sắt, sân bay… nếu thời tiết xấu người mua không thể nhận hàng ngay. Dẫn đến có nguy cơ làm hỏng hàng hóa không đáng có.

Vì vậy, điều kiện DPU ra đời như một sự đảm bảo giảm thiểu rủi ro hàng hóa. Tăng trách nhiệm của người bán đối với việc vận chuyển.

7. So sánh DPU và DDP

- Điều kiện DPU (Delivered At Place Unload: Giao tại địa điểm chỉ định)

- Điều kiện DDP (Delivered Duty Paid: Giao đã nộp thuế)

*Cách viết hợp đồng

- Cách viết điều khoản DPU: DPU [điểm đến quy định] Incoterms 2020

- Cách viết điều khoản DDP: DDP [điểm đến quy định] Incoterms 2020

*Trách nhiệm của người bán

(i) Điều kiện DPU:

- Sản xuất và đóng gói hàng hóa kịp thời,

- Thông quan xuất khẩu

- Ký hợp đồng vận chuyển để giao hàng đến địa điểm do người mua chỉ định (hợp đồng vận chuyển quốc tế và nội địa nước nhập khẩu)

- Hỗ trợ cung cấp chứng từ cho người mua thông qua nhập khẩu

- Thông báo cho người mua bất kỳ vấn đề gì khi nhận hàng.

- Dỡ hàng khỏi phương tiện tại địa điểm đã thỏa thuận trong hợp đồng;

- Nghĩa vụ của người mua

(ii) Điều khoản DDP:

Người bán sẽ giao hàng bằng cách đặt hàng hóa được phép nhập khẩu dưới quyền định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải mà hàng hóa đến nơi, sẵn sàng để dỡ xuống tại điểm đến quy định.

- Trách nhiệm trả lại hàng hóa đã thông quan nhập khẩu về địa điểm do người mua chỉ định
Người bán không bắt buộc phải ký kết hợp đồng bảo hiểm cho Người mua.

*Về trách nhiệm của người mua

(i) Điều kiện DPU:

- Nhận hàng tại địa chỉ giao hàng của bên bán. Lúc này, hàng hóa đã được dỡ xuống địa chỉ giao hàng.

- Chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa từ nơi nhận hàng về kho nếu có thể

- Trả các chi phí với các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển và nhà cung cấp có liên quan.

(ii) Điều khoản DDP:

Nhận hàng và trả tiền cho Người bán tại địa điểm chỉ định. Hàng đã được thông quan nhập khẩu và người mua không cần làm gì cả.

*Về nơi chuyển giao rủi ro

(i) Điều khoản DPU: Người bán phải chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng đối với Hàng hóa cho đến khi Hàng hóa được giao an toàn đến địa điểm mà Người mua đã yêu cầu nhận Hàng hóa. Vì vậy, người bán phải đảm bảo an toàn cho hàng hóa cho đến khi người mua nhận hàng.

(ii) Điều khoản DDP: Rủi ro được chuyển giao khi Hàng hóa được Người bán giao cho Người mua và Người mua chấp nhận Hàng hóa. Sau khi nhận được Hàng hóa từ Người bán, Người mua chịu mọi rủi ro liên quan đến Hàng hóa.

Tham khảo thêm:

Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến điều khoản DPU Incoterm 2020 về nội dung, trách nhiệm các bên liên quan mà mình muốn chia sẻ đến cho các bạn. Hy vọng bài viết này Leanh.edu.vn sẽ giúp các bạn trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ xuất nhập khẩu.

Nếu bạn muốn học xuất nhập khẩu - logistics một cách đầy đủ và chi tiết qua video chia sẻ của những chuyên gia đã có nhiều năm kinh nghiệm làm nghề thực tế thì bạn hãy tham khảo khóa học dưới đây:

Khóa học này dành cho người chưa biết gì, muốn tìm hiểu các nghiệp vụ xuất nhập khẩu thực tế để có thể làm nghề. Khi hoàn thành khóa học, các bạn sẽ tự tin khi đi ứng tuyển tại các doanh nghiệp xuất nhập khẩu - Logistics.

Khi tham gia các khóa học tại Leanh.edu.vn bạn được học bất cứ khi nào, không giới hạn thời gian và số lượt học. Trong quá trình học, các bạn có thể trao đổi với giảng viên, học viên trong phần Hỏi - Đáp dưới video bài giảng.

Chúc các bạn học tập hiệu quả!

0 câu trả lời
857 lượt xem

0 Bình luận

Gợi ý khóa học dành cho bạn

Bài viết liên quan

tri-gia-hai-quan

Trị Giá Hải Quan Là Gì? Cách Tính Trị giá Hải Quan

Xuất Nhập Khẩu
cfs-la-gi

Kho CFS Là Gì? So Sánh Kho CFS Và Kho Ngoại Quan

Xuất Nhập Khẩu
lcl-la-gi-trong-xuat-nhap-khau

LCL Là Gì Trong Xuất Nhập Khẩu? Quy Trình Vận Chuyển Hàng LCL

Xuất Nhập Khẩu
nhan-vien-purchasing

Purchasing Là Nghề Gì? Nhân Viên Purchasing Làm Gì?

Xuất Nhập Khẩu
d-o-lenh-giao-hang-la-gi

D/O Là Gì? Tìm Hiểu Về Lệnh Giao Hàng (Delivery Order)

Xuất Nhập Khẩu
po-la-gi-1

P/O Là Gì? Các Kiến Thức Về Purchase Order Cần Biết

Xuất Nhập Khẩu
Tư vấn facebook

Thành công

Thất bại

Hệ thống gặp lỗi, vui lòng thử lại sau